EHiN – enkleste vei til kompetanse

Kompetanse er den viktigste ressursen i den digitale omstillingen. EHiN kan gi kompetanse på en enkel måte.

Helse er et stort begrep – det omfatter ganske mange deler av våre liv. Helt fra fødsel til død er vi og våre nære i kontakt med helsetjenester eller vi holder på med aktiviteter som påvirker vår helse – fysisk og mentalt.

Mange har sagt at helsesektoren henger 10-15 år etter i digitalisering. Det er ikke riktig. Særlig de siste årene har Norge tatt store steg i riktig retning. Samtidig er vi langt fra de målene vi har satt oss, og vi ser en teknologiutvikling som går rasende fort.

Det vi trenger absolutt mest er kompetanse. Det er neppe nok kloke hoder her i landet til å gjennomføre alle store og små digitaliseringsprosjekter – for ikke å snakke om at vi i tillegg må konkurrere med alle andre offentlige og private aktører som er i gang med sine digitale prosjekter.

Ja, vi trenger flere utdannelser som har fokus på både det kliniske og det tekniske. Vi trenger flere som lærer seg kunstig intelligens og sikkerhet. Det vil komme, men det tar tid.

Det er også store utfordringer helsesektoren og samfunnet står overfor. Vi blir eldre, og det er veldig hyggelig, men det betyr også at den generelle belastningen på helsetjenestene vil øke kraftig i årene fremover. For eksempel vil antallet kreftpasienter vil øke fra 35 000 til 45 000. Og antallet personer som lever med demens i Norge i dag, ca 101 000, forventes å dobles innen år 2050. Det er også en stor økning av livsstilsykdommer og mentale plager.

Det ligger mange muligheter i teknologien for å jobbe mer effektivt, med bedre sikkerhet og med mange muligheter for å skape bedre livskvalitet for hver og én av oss. Digitalisering av data og digitale verktøy kan hjelpe i mange situasjoner.

Det er derfor viktig med en generell kompetanseheving rundt digitalisering, som går begge veier – helsepersonell og beslutningstakere som lærer seg mer om teknologiens utvikling, og teknologer, startups og studenter som får mer innsikt i helsesektorens utfordringer.

EHiN står for EHelse i Norge, og er Norges ledende møteplass for digitalisering av helsesektoren. EHiN er så mye mer enn en “konferanse”: Det er en møteplass og en mingleplass, der dialogene går både før, under og etter sesjonene. 

Med over 60 sesjoner og 200+ foredragsholdere, 50+ utstillere og 20+ startups fra hele Norden er EHiN den beste plassen for å oppdatere seg på “e-helse”. Om du jobber i en kommune, et helseforetak, som kliniker eller beslutningstaker; på EHiN finner du i løpet av to dager mange svar på de spørsmålene du måtte sitte med.

Om du lurer på noe rundt velferdsteknologi, hjemmeoppfølging, kunstig intelligens, bærekraftig helse, nye sykehus, nasjonale strategier, utrullingen av Helseplattformen, Felles Kommunal journal, eller hva de titalls utstillerne jobber med; EHiN er en god plass å få mer kunnskap på.

EHiN tilrettelegger for alle foredragsholdernes og utstillernes fokus er på kompetanseheving for deltakerne.

Bruk EHiN for å få deg, dine ansatte og teamet oppdatert! EHiN er den enkleste veien til kompetanse!

Se alle (bekreftede) foredragsholdere

Se programmet (fylles ut fortløpende) her

Se alle utstillere du møter her