Finalistene til EHiN Awards kunngjort

Juryen har talt – finalistene til EHiN Award 2022 er kjent Se alle nominasjoner her.

I år starter EHiN med en EHiN Award. Målet er å sette søkelyset på viktig arbeid i e-helsefeltet og verdsette arbeidet som gjøres rundt omkring i Norge.

Nominasjonen har vært åpen – alle kunne sende inn forslag til prisen. I alt har 27 ulike prosjekter blitt meldt inn. Alle nominasjoner finner du her https://ehin.no/2022/ehin-awards-2022/#nominasjoner

Det er vanskelig å veie ulike prosjekter mot hverandre, selv om det er satt opp tydelige kriterier https://ehin.no/2022/ehin-awards-2022/#kriterier. EHiN har pekt ut en jury som hver for seg har gitt poeng til de ulike innspillene. Med det er det fire finalister som har fått mest poeng.

De fire er, i alfabetisk rekkefølge: 

  • “Appsens´ ECG247”
  • “Blodprøve app Sykehuset Østfold”
  • “Felleskatalogens og Helsebibliotekets bivirkningssøk”
  • “Nimble” 

Hvem av de fire som har vunnet årets EHiN Awards pokal blir kunngjort under middagen den 8. november på EHiN konferansen! 

Her nede finner du jurybeskrivelsen av de fire finalistene.

EHiN Award er en pris delt ut av EHiN konferansen, og har ingen offentlige eller kommersielle interesser.

Her er de fire finalistene

(i alfabetisk rekkefølge)

Appsens’ ECG247

Juryen mener: Enkel og viktig innovasjon med stort nedslagsfelt, også i utlandet. Spennende nyvinning som vil kunne redde liv og hindre varig invaliditet. Stadig flere mennesker får hjerteflimmer, og mange har tilstanden uten symptomer. Løsningen tilbyr en lettvint metode for å oppdage hjerteflimmer tidlig.

Blodprøve app Sykehuset Østfold

Juryen mener: Enkel og pasientvennlig app som sparer tid for helsepersonell. Positivt tiltak for pasientsikkerhet og begrenser både dobbeltarbeid og dobbelt belastning for pasient ved blodprøvetaking.  Er integrert med labratoriesystemet og den elektroniske pasientjournalen hvor bestillingen opprettes, og dette gir umiddelbar effekt knyttet til pasientsikkerhet og kvalitetssikring av arbeidsprosesser.

Felleskatalogens og Helsebibliotekets bivirkningssøk

Juryen mener: Legemiddelområdet er et område det er stort fokus på i Norge, og har lenge vært i stort behov av kvalitetsheving. Løsninger som bidrar til å begrense feil og redde liv på dette området er kjærkomment. Dette vil ha stor betydning for mange pasienter med en sammensatt og kompleks medikamentliste. Løsningen vil spare fastlegene for tid og gjøre gjennomgang av medisinlister mer effektiv.

Nimble

Juryen mener: Spennende og nyttig nybrottsarbeid i samhandlingen mellom helsepersonell og pasienter. Innovasjon som kobler pasientrapporterte opplysninger med journal bidrar til bedre pasientforløp og kvalitet. Løsningen ivaretar samhandling med pasient, og er integrert med eksisterende løsninger.