Dette synes deltakerne om EHiN 2022

Evalueringen av EHiN 2022 er gjennomført og over 500 deltakere svarte. EHiN 2022 var en hybrid konferanse. Begge evalueringene kan leses som PDF nedenfor.

Foto: Ard Jongsma

EHiN 2022 mottok mange gode tilbakemeldinger. «EHiN-opplegget var veldig bra, profesjonelt og stramt opplegg som gikk uten hickups, i tillegg til relevante sesjoner på mange områder, imponert!» skriver en. «Vel blåst, gleder meg til neste år!» skriver en annen. «Utrolig bra konferanse», «Skikkelig flott og hyggelig middag!», «Dag 1 var strålende, terningkast 6», «Supert innhold, foredragsholdere og møterom» og «helt perfekt», skriver andre.

Det var 518 mennesker av i alt 1600 deltakere som svarte på evalueringen til den fysiske konferansen på X Meeting Point. I tillegg hadde vi over 900 mennesker som fulgte med på konferansen digitalt.

Velferdsteknologi og hjemmeoppfølging er en gjengangere på EHiN. Igjen var de blant temaene som flertallet svarte var viktigst på EHiN 2022. Andre temaer som sto høyt på listen var innovasjon, helsedata, strategi og teknologi på sykehus. Disse temaene vil vi ta med videre i oppbyggingen av programmet EHiN 2023.

I tillegg til kompetanseutvikling er et romslig og dynamisk mingleområde som tilrettelegger for gode samtaler og nettverking er en viktig del av EHiN. Her svarer 85% at de var fornøyd nettverkmulighetene. 

Foto: Lene Stamnes Sandaunet

Med over 1500 deltakere er det naturlig at opplevelsen ikke er den samme for absolutt alle. Det skal godt gjøres å tilfredsstille hver enkelt. Forbedringer som sto høyt på lista for årets EHiN speiler de konstruktive tilbakemeldingene som veide tyngst fra i fjor. Det gikk på at det ikke ble prioritert underholdning under middagen, ei heller en presentasjon av maten som ble servert. Dette grunnet at vi måtte ta strategiske valg tidlig i 2021, da det var mye usikkerhet rundt situasjonen i november med tanke på pandemien.

I år tok vi tak i det. Vi inviterte Helene Bøksle og partybandet Funkytown. I tillegg annonserte EHiN vinneren av EHiN Award under middagen. Vinneren fikk både diplom, blomster og EHiN pokal! https://ehin.no/artikler/vinneren-av-ehin-award-er-avduket/

Det ble godt tatt imot. Noen mente det var «prikken over i’en», og en en annen sa: «vil skryte av middagen, underholdning og opplegg var veldig bra. Lurt å legge EHiN awards til denne.»

Mange av de mindre positive kommentarene gikk på forsinkelser av shuttlebussene, lydnivået og akustikken i utstillingshallen, og temperatur i rommene.

Tilfredshet

Evalueringen viser jevnt over at folk var fornøyde med EHiN 2022. 

Opp mot 85% svarer at programmet sto til deres forventninger. Temaer som innovasjon, velferdsteknologi, helsedata og strategi sto øverst på agendaen hos flertallet. 

Selv om akustikken kunne vært bedre, svarer hele 80% at de var fornøyde med utstillings/mingleområdet og 7% svarer at de var misfornøyd. 85% svarer at de var fornøyd med nettverking, og pausemat og lunsjen var opp mot 80% fornøyd med, mens under 6% var misfornøyde. Hele 93% svarer at det er svært eller ganske sannsynlig at de deltar på EHiN igjen. 

Det er niende gang vi gjennomfører EHiN, og det er godt å se så mange mennesker kommer tilbake etter pandemien. Vi prøver å snakke med flest mulig mennesker gjennom året for å lytte til det de ønsker å ha med på EHiN, og sammensetter en opplevelse med program og utstilling som vi håper gir mest verdi for de fleste, sier Nard Schreurs i EHiN.

Alt i alt positive tilbakemeldinger på EHiN 2022-konferansen, og vi tar som alltid kommentarene til etterretning. 

Til neste år vil vi jobbe enda bedre å gi deltakerne innsikt i innholdet de kan få med seg, for å bygge kompetanse. Og det er jammen jubileum med den tiende EHiN!

Evaluering fra fysiske deltakere

Link til PDF.


Evaluering fra digitale deltakere

Link til PDF.