Responstjenester for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

Helsedirektoratet publiserte i 2016 en rapport med anbefalinger om responstjenester og mye har endret seg siden det. KS og Helsedirektoratet har sterkt fokus på responstjenester i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram, og USN har nettopp publisert omfattende forskning på området. Sesjonen handler om erfaringer fra ulike måter å organisere responstjenester på hvordan de kan bidra til å gi gode tjenester til innbyggere og løse kapasitets- og kompetanseutfordringer i tjenesten.

I samarbeid med KS og Helsedirektoratet.

 

Moderator: Kristin Standal, KS


Bistand til kommunene – fra planlegging til realisering og drift
v/ Hege Merethe Hagen, Responssenteret i Kongsberg


Erfaring med ulik organisering av responstjenester i Norge
v/Linda Grøndal-Eeles, stipendiat ved USN Senter for helse og teknologi


Responssentre for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i andre land
v/Grete Kvernland-Berg, partner, PA Consulting

Bruk av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging vokser i Europa, USA og Australia, og responstjenester organiseres, finansieres og reguleres på mange ulike måter. Fellestrekket er at overgangen fra analog til digital teknologi har skapt økt behov for responstjenester, og at det vokser frem innovative tjenester både i offentlig og privat sektor. PA deler innsikt fra en fersk global kartlegging fra 2022.


Muligheter og overganger mellom responstjenester, legevakt og AMK
v/Inger Lise Hallgren, Klinikkdirektør Prehospitale tjenester, Vestre Viken HF


Samtale med innlederne
v/Janne Dugstad, forsker ved USN Senter for helse og teknologi