Anita Das

Director, PwC Norway
Moderator

Anita Das er direktør i PwC Norge. Tidligere har hun vært forskningsleder i SINTEF Digital, avd. Helse, og er førsteamanuensis ved NTNU. Hun har en doktorgrad om menneskesentrert design av e-helseløsninger, og har jobbet med helse og digitalisering i snart 15 år.

Anita jobber for tiden i hovedsak med helsekommunikasjon, digitalisering og tjenestedesign. Hun har spisskompetanse når det gjelder deltakende design, metodikk og brukersentrert utvikling, med fokus på digitale samhandlingsløsninger mellom pasienter og helsetjenester.