Ann Siri Rømo

helsesykepleier, Stjørdal kommune

Ann Siri Rømo er helsesykepleier i Stjørdal kommune og har brukt DigiHelsestasjon i halvannet år. Hun har i 17 år arbeidet både innenfor helsestasjon og skolehelsetjenesten i kommunen. Ann Siri er også spesialsykepleier og har arbeidet ved barneavdelingen på Ahus.