Arvid Rongve

lege og forsker, Helse Fonna

Arvid Rongve er professor i psykiatri ved Universitetet i Bergen og alderspsykiater, overlege og forsker ved Haugesund Sykehus, Helse-Fonna. Han tok den medisinske doktorgraden i 2011 på et arbeid om demens med Lewylegemer. Senere forskning er fokusert mot demens med Lewylegemer og genetikk, tidlige former, legemiddelbehandling og digitale biomarkører. Han leder nå den nasjonale kliniske legemiddelstudien, ANeED-studien, der vi prøver ut ambroksol mot demens med Lewylegemer. I en tilleggs-studie vi har kalt ANeED Joint Effort21 skal vi utvikle digitale biomarkører for diagnostisk støtte, måling av medikamenteffekter og prediktive algoritmer for å forebygge fall og andre komplikasjoner ved sykdommen.