Robert Högvall

konsulent, PA Consulting
Moderator

Robert Högvall er en del av offentlig sektor teamet i PA Consulting, og jobber fremforalt med tjenesteinnovasjon i skjæringspunktet mellom helse og teknologi.

Han har en variert helsefaglig og teknologisk bakgrunn med erfaring som sykepleier ved intensivavdelingen ved Oslo Universitetssykehus, og informasjonsteknologi fra UiO. Han har praktisk erfaring med innføring av e-Helseløsninger fra internasjonale aktører som Siemens og Cerner.