Svein Aarseth

leder, Rådet for legeetikk

Svein Aarseth leder Rådet for legeetikk og er spesialist i Allmennmedisin og Arbeidsmedisin.

Svein er nå pensjonert fastlege.