Sverre Fossen

Norsk helsenett
Moderator

Sverre Fossen er avdelingsdirektør Tjenesteforvaltning i Norsk helsenett