Abelia

Abelia

Abelia er foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter og representerer mer enn 2.700 virksomheter i Norge. Vår visjon er “et digitalt og bærekraftig kunnskapssamfunn”.

Et behov for radikalt redesign av hvordan vi leverer, praktiserer og tenker på helse og helsetjenester, dukker opp over hele Norden. Vi løser ikke utfordringene vi står overfor ved å ansette flere helsearbeidere, men ved å organisere på nye måter og ta i bruk teknologi der det er relevant.

Abelia har medlemmer innen tech, rådgivning, utdanning, forskning og ideell sektor. I sum er virksomhetene sentrale problemløsere for innovasjon i helse- og omsorgstjenesten.

https://www.abelia.no/