Atea

Atea

Hvordan snu helsetjenesten fra reaktiv til proaktiv og forebyggende?

Kan vi ikke bare lære av våre nærmeste naboer i Finland og benytte data for å skape en proaktiv, forebyggende og bærekraftig helsetjeneste i norske kommuner? På EHiN vil vi vise eksempler på hvordan vi benytter data for å sikre at vi kan bo lengre i egen bolig. Dette gjør at vi kan bygge proaktive og forebyggende tjenester og sikre at vi har beslutningsstøtte til å prioritere og ta de riktige beslutninger.

På vår stand vil du møte våre dyktige medarbeidere, både med teknisk og helsefaglig bakgrunn, samt se på ulike løsninger som benyttes i kommuner både i Norge og i Norden. Her vil du få innsikt og gode diskusjoner rundt hvordan fremtidens velferdsteknologi bør etableres.

Velkommen til Atea, på stand 27 på EHiN 2022.

Du kan også booke et møte med Atea eller Professor Toini Harra 9. november her.

https://www.atea.no/


Gå ikke glipp av de spennende foredragene:

Hvordan gå fra reaktive og alarmbaserte tjenester til proaktive og forebyggende tjenester basert på data? Ved Dr. Toini Harra.

Tirsdag 8. november, kl. 16:00-17:00, X-BOX

Finland har kommet langt i å bygge proaktive og forebyggende helsetjenester for hjemmeboende. Datainnsamling fra aktivitetsklokker og sensorer i hjemmet gir mulighet for helsetjenesten i kommunene til å få informasjon om endringer fra normaltilstand, som gjør at de kan følge opp sykdomsutvikling i tidlig fase og kunne forebygge før det blir mer alvorlig. I tillegg gir det tjenesten beslutningsstøtte som øker kvaliteten på helsetjenesten.

I presentasjonen vil vi få innsikt i hvordan finske kommuner benytter teknologi som er mer bærekraftig og innovativ enn vi gjør i Norge i dag. I tillegg vil det presenteres hvordan Finland jobber med utvikling av nye teknologileverandører innenfor «Wellbeing and better service housing through digitalization», som har finansiering fra EU.

Atea samarbeider med Dr. Toini Harra for å se hvordan vi kan ta i bruk innovative løsninger fra Finland til Norge.

Møt Dr. Toini Harra på Atea sin stand tirsdag og onsdag.


Hvordan kan teknologi sikre at vi kan forutse og forebygge demens i fremtiden? Ved Dr. Arvid Rongve.

Onsdag 9. november, kl. 10:30-11:30, ROM A3

Et av våre mest spennende forskningsprosjekter. Hør Dr. Arvid Rongve presentere den nasjonale, kliniske legemiddelstudien, ANeED-studien, der effekten av ambroksol ved demens med Lewylegemer undersøkes. Pasientene skal i en tilleggs-studie, ANeED Joint Effort21, bruke digitale sensorer i form av smarttelefon, smartklokke, humør- og stemningssensor og søvnradar. Informasjonen som samles inn, håper forskere i studien skal avdekke digitale biomarkører for bl. a. diagnostisk støtte, måling av medikamenteffekter og prediktive algoritmer som kan forutsi prognose og forhindre fall og andre ulykker.

Atea er partner i prosjektet og har utviklet dataplattformen som samler inn data, samt integrasjonen mot ulike sensorer og datakilder som danner grunnlaget for de digitale biomarkørene i studien. Arvid vil presentere den spennende studien og hvordan data brukes for å skape bedre beslutningsstøtte og proaktive og forebyggende tjenester.

Møt Arvid Rongve på Atea sin stand 9. november kl. 11:30-12:30.

Hvorfor er Atea til stede på EHiN-konferansen?

Teknologi og bruk av data er avgjørende for å bygge gode og effektive helsetjenester fremover. Atea er Nordens største IT-leverandør og har et stort ansvar for å samarbeide med helsesektoren for å ta i bruk teknologi og skape ny innovasjon i bransjen. Vår strategi er å gjenbruke suksesser og innovasjoner på tvers av Norden og Baltikum, og det samme gjelder for helsesektoren. EHiN-konferansen er en viktig arena for Atea. Vi ønsker å øke forståelsen for hvordan teknologi kan bidra til å skape en bedre helsetjeneste, samt sette fokus på at endringer må skje raskere.

Atea har to spennende foredrag med eksterne foredragsholdere som vil gi norske kommuner ny innsikt og inspirasjon om hvordan de må tenke fremover.

Hva skal vi snakke om på konferansen?

Vi må slutte å kjøpe inn trygghetsalarmer til alle. På vår stand viser teknologier som skaper PROAKTIVE og FOREBYGGENDE tjenester, med fokus på DATA.

I Finland har tar de i bruk løsninger som gir tjenesten mulighet til å fange opp endringer hos bruker i en tidlig fase, og kan forebygge før sykdom får utviklet seg. Vi har med oss Vivago som partner som leverer løsninger som erstatter trygghetsalarmen, og som analyserer data fra bruker og varsler når det skjer endringer i aktivitetsnivå (Wellbeing) hos bruker.

Vi viser også hvordan vi tar kontroll på data fra dagens trygghetsalarmer og sykesignalanlegg, og kombinerer disse med nye helseteknologier og IoT-løsninger i kommunene. Dette skaper ny innsikt og bedre beslutningsstøtte, og skaper nye og avgjørende tjenester for hjemmeboende.

Hvorfor skal man komme innom Atea-standen?

Vi viser teknologier som mange ikke har sett før, men som allerede benyttes hos mange kunder. Vi utfordrer kommunenes teknologivalg for hjemmeboende, med fokus på å endre fra alarmbaserte- til proaktive teknologier. Vi stiller med sterke helsefaglige ressurser, med høy kompetanse på behov og muligheter.

Hvorfor er Atea til stede på EHiN-konferansen? 

Teknologi og bruk av data er avgjørende for å bygge gode og effektive helsetjenester fremover. Atea er Nordens største IT-leverandør og har et stort ansvar for å samarbeide med helsesektoren for å ta i bruk teknologi og skape ny innovasjon i bransjen. Vår strategi er å gjenbruke suksesser og innovasjoner på tvers av Norden og Baltikum, og det samme gjelder for helsesektoren. EHiN-konferansen er en viktig arena for Atea. Vi ønsker å øke forståelsen for hvordan teknologi kan bidra til å skape en bedre helsetjeneste, samt sette fokus på at endringer må skje raskere. 

Atea har to spennende foredrag med eksterne foredragsholdere som vil gi norske kommuner ny innsikt og inspirasjon om hvordan de må tenke fremover. 

Hva skal vi snakke om på konferansen?

Vi må slutte å kjøpe inn trygghetsalarmer til alle. På vår stand viser teknologier som skaper PROAKTIVE og FOREBYGGENDE tjenester, med fokus på DATA.

I Finland har tar de i bruk løsninger som gir tjenesten mulighet til å fange opp endringer hos bruker i en tidlig fase, og kan forebygge før sykdom får utviklet seg. Vi har med oss Vivago som partner som leverer løsninger som erstatter trygghetsalarmen, og som analyserer data fra bruker og varsler når det skjer endringer i aktivitetsnivå (Wellbeing) hos bruker.

Vi viser også hvordan vi tar kontroll på data fra dagens trygghetsalarmer og sykesignalanlegg, og kombinerer disse med nye helseteknologier og IoT-løsninger i kommunene. Dette skaper ny innsikt og bedre beslutningsstøtte, og skaper nye og avgjørende tjenester for hjemmeboende.

 

Hvorfor skal man komme innom Atea-standen? 

Vi viser teknologier som mange ikke har sett før, men som allerede benyttes hos mange kunder. Vi utfordrer kommunenes teknologivalg for hjemmeboende, med fokus på å endre fra alarmbaserte- til proaktive teknologier. Vi stiller med sterke helsefaglige ressurser, med høy kompetanse på behov og muligheter.

Hvem kan man snakke med på Atea-standen?

Marianne Bhatti – Sykepleier
Birte Fiskarstrand – Sykepleier
Cathrine Døhli – Sykepleier
Hanne-Mai Eriksen – Rådgiver
Kristin Haarberg – Sykepleier
Øyvind Rusten – Teknolog

I tillegg vil vi ha med oss våre foredragsholdere: 
Dr. Toini Harra fra Metropolia Universitet Helsinki
Dr. Arvid Rongve fra Helse Fonna

Og vi vil ha med oss partnere og kollegaer fra Finland: 
Matti Juvonen – Vivago
Anna Lahti – Atea Finland
Miitri Sinkko – Atea Finland

Hvorfor er det viktig å snu helsetjenesten fra reaktiv til proaktiv?

Flere må bo i egen bolig, men vi har ikke helseressurser til å fortsette som i dag. I tillegg er det en kraftig vekst i antall med demenssykdom som må bo i egen bolig, og der teknologiene vi benytter i bolig i dag (trygghetsalarm) ikke vil gi noen verdi. Vi trenger bedre beslutningsstøtte for å kunne prioritere brukere og ressurser riktig, og også for å kunne fange opp sykdomsutvikling og funksjonsfall så tidlig som mulig. Målet er “Right care, in the right place, at the right time”. Det avgjørende vil være å ha data, og teknologier som hjelper oss å se sammenhenger og varsle endringer.

Ta kontakt:

Øyvind Rusten, Leder forretningsutvikling velferdsteknologi, Atea

øyvind.rusten@atea.no

 

Marianne Bhatti, Rådgiver velferdsteknologi

marianne.andreassen.bhatti@atea.no