BearingPoint

BearingPoint

BearingPoint er et uavhengig internasjonalt IT- og rådgivningsselskap med europeiske røtter og global rekkevidde med i underkant av 5 000 ansatte. I Norge er vi 120 ansatte som jobber med rådgivning innen data og analyse, strategi- og teknologirådgivning, og vi bistår med rådgivning innen oppkjøp og selskapsetableringer. Vi arbeider innen mange industrier, men har vår hovedvekt innen finans, varehandel og offentlig sektor.

Internasjonalt er offentlig sektor vårt største markedssegment og vi har derfor mange erfaringer som vi utnytter for å videreutvikle vår kunnskap. Som en del av satsningen på offentlig sektor har vi en egen helsegruppe som består av kollegaer med lang erfaring fra helsetjenesten med flere ansatte fra tidligere lederstillinger i helsesektoren. Vi bistår private og offentlige helsekunder med strategiarbeid, utredninger og prosjektledelse. E-helse og digitalisering er en naturlig del av de fleste av våre prosjekter, og vi har alle et genuint ønske om å gjøre det norske helsevesenet i stand til å ta i bruk den digitale verktøykassa og tilfredsstille innbyggernes forventninger. Og – vi er opptatt av å ha det gøy på jobb!

Les mer om våre tjenester innen helse: https://www.bearingpoint.com/en-no/our-expertise/industries/health-and-social-care/

Hør vår siste podcastepisode der vårt helseteam diskuterer fremtiden til e-helse og stiller det store spørsmålet «er det håp for norsk e-helseindustri?»

https://www.bearingpoint.com/en/

Hva synes dere er det viktigste / mest interessante som skjer i norsk helsesektor akkurat nå og i tiden fremover?

At kapasiteten i helsevesenet er sårbar, ble svært tydelig under pandemien. Vi mener derfor at behovet for å effektivisere og skape et bærekraftig helsevesen fortsatt vil prege utviklingen i helsesektoren i tiden fremover.

Digitalisering og innovasjon er og forblir sentrale temaer, og nøkkelspørsmål vi mener det blir viktig å besvare den kommende tiden er:

  • Hvordan bruker vi verktøy og virkemidler som digitaliseringen gir oss til å skape sømløse og effektive helsetjenester og bedre pasientopplevelser?
  • Hvordan bruker vi datagenerert innsikt målrettet til å effektivisere sykehusdrift, verdikjede og pasientflyt?
  • Hvordan bygger vi en smidig og motstandsdyktig organisasjon og verdikjede, som evner å omstille seg raskt?

I tillegg tenker vi det er viktig å jobbe videre med lærdommen fra pandemitiden. Pandemien har vist oss at vi har evnen til å omstille oss og utvikle nye løsninger på kort tid. Effektiviseringen av vaksineringsprosessen illustrerer nettopp dette, hvor det i rekordfart ble utviklet nye digitale løsninger og funksjoner som styrket og forbedret prosessen betraktelig. Det er viktig at denne kunnskapen og evnen ikke går tapt, men at vi har en plan for:

  • Hvordan beholde evnen til å utvikle og effektivisere i høyt tempo også «i fredstid»?
  • Hvordan opprettholde den høye graden av digitalisering og innovasjon?
  • Hvordan bygge videre på/styrke digitale løsninger som ble utviklet under pandemien?
  • Hvordan opprettholde beredskap uten at det går på bekostning av vanlig drift?

Hva er de største utfordringene i den digitale transformasjonen innen helse? Og hvordan kan dere bidra?

Behovet for effektivisering, som belyst ovenfor, er både en stor utfordring og en stor mulighet. Gjennom målrettet digitalisering kan vi effektivisere drift og tjenester og redusere kapasitetsutfordringer.

Digitalisering skal ikke gjøres for digitaliseringens skyld. Vi må sørge for å etablere tjenester som forenkler hverdagen til både behandlere og pasienter, og dermed frigjør tid til det som virkelig teller: en god behandling og oppfølging av pasientene.

Når vi snakker om effektivisering og bedre tjenester, mener vi det er lurt å se til privat sektor, hvor blant annet kundeinnsikt står helt sentralt i utvikling av produkter og tjenester. Innovasjonsprosessene tar utgangspunkt i å forstå og så løse kundens behov. På samme måte som private bedrifter innhenter kundeinnsikt og segmenterer kundene sine basert på egenskaper og behov, bør sykehusene ha god «pasientinnsikt» og kunne kanalisere ressursene til de pasientgruppene som trenger det mest.
BearingPoint har utviklet metoden under navnet «Humanising Healthcare», som adresserer nettopp dette utfordringsbildet. Vi bruker data for å kunne differensiere ulike pasientgrupper og få en bedre forståelse for deres behov og etterspørselen de skaper. Denne innsikten er første steget i å lage smarte helsesystemer og -tjenester.

På den tekniske siden er den tekniske gjelden mange aktørene har, en stor hindring for å kunne ta i bruk nye digitale verktøy. Det krever større løft for å oppgradere teknisk infrastruktur og på den måten tilrettelegge for fremtidige tjenester.

Skyløsninger har forenklet IT infrastruktur dramatisk, og har seilt opp som veien å gå for mange virksomheter.

Kunstig intelligens og maskinlæring for å lage smarte tjenester, har meldt sitt inntog også i helsesektoren. Utfordringer med personvern og håndtering av sensitive helsedata, samt etiske problemstillinger, begrenser helsevesenet fra å fullt ut kunne utnytte potensialet som følger med disse teknologiene. Det vil ta tid før denne løypa er gått opp.

Betyr det nå at vi bør sette bruk av disse nye teknologiene på vent?

Nei, mener vi. Mens vi venter på at det politiske og juridiske rammeverket kommer på plass, bør vi utforske bruk av disse teknologiene på områder som ikke omhandler selve pasienten. Dette kan for eksempel være effektivisering av drift og vedlikehold av kritisk medisinsk utstyr, eller å få oversikt og forutsi belegg på sengeposter, tilgjengelig kapasitet og antall liggedøgn.

I BearingPoint er vi mange konsulenter som er dyktige på teknologi, prosjekt- og endringsledelse. Vi har hjulpet mange virksomheter med å digitalisere prosesser og tjenester, oppgradere IT systemer til nye og fremtidsrettede plattformer, samt teste ut og ta i bruk ny teknologi. Vi er i tillegg et stort kompetansemiljø innen data & analyse, maskinlæring og kunstig intelligens, som daglig jobber med å gjøre om data til verdifull innsikt og smarte tjenester.

Til slutt vil vi å påpeke at den digitale transformasjonen kan være en utfordring i seg selv. Begrepet transformasjon er så vidt at det nærmest kan virke uoverkommelig for mange, fordi man ikke helt vet hvordan man skal angripe det, samtidig som det er et stort område som det er lett å gå seg vill i.

Det er viktig å ha en tydelig visjon på hvor man vil hen, men man må samtidig være tydelig på at det er en reise med mange etapper. Man må være åpen for at veien til målet kan endre seg underveis. Digital transformasjon har stor påvirkningskraft på organisasjonen og de ansatte, ved at arbeidsmetoder- og oppgaver vil endre seg, og mest sannsynlig forbli i konstant endring over tid. Smidige organisasjoner er bedre rystet til å takle endringstakten, prøve og feile og snu seg raskt underveis. Ved å jobbe smidig, deler vi den store transformasjonsplanen i mindre og overkommelige oppgaver, som vi jobber med iterativt og kontinuerlig. Ny funksjonalitet lanseres når den er klar, og det ventes ikke til hele tjenesten er helt og 100 prosent ferdig utviklet. Tydelige prioriteringskriterier er nøkkelen for å identifisere områder der små grep kan utgjøre en stor forskjell.

En stor transformasjonsreise kan være frustrerende. Derfor må vi passe på å feire de små seirene underveis for å gjøre reisen lettere og morsommere. Sammenligning med å bestige Mount Everest er mye brukt, men fortsatt like gjeldende: Å bestige det store fjellet kan virke uoverkommelig, men med passe små etapper kan det gå til slutt.

Vi er mange sertifiserte og smidige endringsledere i BearingPoint, som kan bistå din virksomhet på å få med de ansatte på transformasjonsreisen og hjelpe dere å bli en smidig, omstillings- og motstandsdyktig organisasjon.

Hvorfor har dere valgt å være EHiN-partner?

EHiN er en av de fremste arenaene i Norge for kompetansedeling og erfaringsutveksling innen e-helse. Vi ønsker å være synlige og vise vårt engasjement og hvordan vi kan bistå helseaktører til å forbedre og digitalisere sine helsetjenester.

Hva ser dere mest frem til på EHiN 2022?

Vi ser frem til mange spennende foredrag, oppdatere oss på hva som skjer rundt omkring, få ny inspirasjon, mingle med gamle kjente og skape nye relasjoner.