DIPS

Dips

DIPS er Norges ledende leverandør av e-helse. Vi utvikler helseteknologi og skaper digitale arbeidsflater for virkelighetens helter i norske sykehus og kommuner. Sammen skaper vi digitale verktøy for over 150 000 helsefaglige ansatte.

Våre løsninger er navet for helsepersonell på sykehus i en travel hverdag. Løsningene ivaretar behovene for administrasjon og dokumentasjon av pasientbehandling i spesialist- og i kommunehelsetjenesten, i tillegg til spesialistløsninger innenfor radiologi og laboratorier. I tillegg har vi løsninger for samhandling mellom helseforetak og samarbeidende virksomheter i Norge.

Vi er norskeide, – og stolte av det, og har landets desidert største utviklingsmiljø innen e-helse. Vår klare målsetning er å realisere økt digital samhandling og effektiv informasjonsflyt på tvers – ved å sette brukervennlighet og klinisk verdi i høysete.

http://www.dips.com/