Inovacare

logo-inovacare-bl†

Inovacare er en innovasjonsarena for digitale helseløsninger lokalisert i Bodø. Inovacare bistår og koordinerer blant annet helseindustrien med henvendelser til nyopprettede LINKEN e-helselab som eies av Bodø Kommune og Nordlandssykehuset. LINKEN e-helselab ble startet for at aktører i sykehus, kommune og helseindustri skal kvalitetssikre og utvikle nye og eksisterende e-helsesløsninger i et virkelighetsnært miljø. Inovacare bidrar også med nettverk, innovasjonskultur, privat-offentlig samarbeid om FoUI prosjekter, innovasjonskomptanse og kunnskap, prosjektstøtte og prosessledelse. Inovacare sitt formål er å bistå i at ny teknologi og utvikling skal gjøre framtidens pasienter tryggere, frigjøre ressurser hos helsevesenet, samt å bidra til mer samhandling på tvers av private og offentlige helseaktører.

Les mer om både inovacare og LINKEN på: inovacare.no