Sopra Steria

SopraSteria

Vi jobber for at vi alle skal motta best mulig helsetjenester med moderne løsninger

https://www.soprasteria.no/dette-kan-vi/bransjer/helse

Hva synes dere er det viktigste /mest interessante som skjer i norsk helsesektor akkurat nå og i tiden fremover?

Vi står ovenfor et stort skifte i helsesektoren. Fremtidens helsetjenester er helhetlige, effektive og rettferdige, hvor hver av oss må bidra som den aktive pasient. Nye sykehus, nye arbeidsmodeller, bedre samhandling, bedre dataflyt og aktivisering av oss innbyggere er essensielt for at vi fortsatt kan levere helsetjenester i verdensklasse. Sopra Steria ønsker å bidra til å sikre tjenestene og redusere uønsket variasjon knyttet til behandlingsform og demografi. Å sikre kvalitet og effektivitet i pasientens reise gjennom hele helsetjenesten, særlig med hensyn til pasientforløp og pasientstyrt behandling på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten, vil være viktig i norsk helsesektor fremover. Gjennom å effektivisere metoder i spesialisthelsetjenesten, særlig knyttet til diagnostikk og hensiktsmessig teknologibruk samt styrke kunnskapsbasert beslutningsstøtte og prioriteringer, vil fremtidens helsetjenester bygges. Her vil Sopra Steria være en viktig bidragsyter.

Hva er de største utfordringer i den digitale transformasjonen innen helse? Og hvordan kan dere bidra?

Slik vi ser det, er det flere digitaliseringsmål og teknologitrender innenfor helse. Digitalt lederskap, stordata og kunstig intelligens, visualiseringsmekanismer samt beste praksis, er nøkkelord. Sopra Steria besitter erfaring og kompetanse som bidrar til å sette dette i system og jobber strukturert med å nå de felles krav og målene sektoren har.

Hvorfor har dere valgt å være EHiN-partner?

Dette er en god arena til å lære, dele og møte andre personer og virksomheter som brenner for sektoren. De gode samtalene på tvers av nivå, virksomheter, operasjonelt og politisk gjør dette til en interessant arena en må være en del av.

Hva ser dere mest frem til på EHiN 2022?

Være en del av nettverket og lære og dele erfaringer og kompetanse

Har dere noe annet dere ønsker å formidle?

https://www.soprasteria.no/dette-kan-vi/bransjer/helse

306394522_621128599576160_5890696251126878082_n

Odd Inge Hellesylt, Direktør helse