Rom A3

< Tilbake til program

Nye digitale metoder for selvmåling

Sykdommer i lunger eller luftveier kan påvirke lungefunksjonen. Måling av lungefunksjon brukes i utredning og kontroll av de fleste lungesykdommer. Moderator: Charlotte Borge-Andersen, daglig leder i Pancreas KreftNettverk Norge PKNN Selvmåling av lungefunksjon hjemmefra. v/Tonje Reier-Nilsen, lege Tonje fortelle mer om prosessen hun har vært igjennom og hvilke utfordringer hun har møtt på veien ved innføring […]

Tonje Reier-Nilsen Sandra Andersson Charlotte Borge-Andersen

Anskaffelser for kommuner

Hvordan gjennomføre en god anskaffelse og forvaltning av velferdsteknologi i kommunene?   Moderator: Kristin Standal, Kommunesektorens organisasjon, KS Hva kjennetegner en god og effektiv prosess for å anskaffe velferdsteknologi? v/Johan Anstensrud, Sensio Hva kjennetegner en god og effektiv prosess for å anskaffe velferdsteknologi? Blir det bedre løsninger i store samarbeidskonstellasjoner enn der hvor små kommuner […]

Johan Anstensrud Riche Vestby Karen Dolva Kristin Standal

Kunstig intelligens i praksis

Vestre Viken har i august 2022, i tett samarbeid med Sykehuspartner og Sykehuset i Vestfold, anskaffet Philips AI Manager og Marketplace. Dette er en skybasert plattform som gjør det mulig å installere applikasjoner for bildeanalyse innen radiologi med svært begrenset behov for teknologiressurser, og uten å gjennomføre noen ny anskaffelse. Per i dag er 20 […]

Bjørn Anton Graff Line Silsand Line Helen Linstad

Algoritme møter pasient

KI-sandkassa med to helseprosjekter Vi deler erfaringer fra helseprosjekter i Datatilsynets regulatoriske sandkasse for kunstig intelligens. Der har vi utforsket hvordan vi kan sikre oss mot diskriminerende algoritmer, og hvordan informasjon om den kunstige intelligensen kan utformes, slik at helsepersonell og pasienter skjønner hva som skjer. Algoritme møter pasient v/ Kristine Stenbro, Datatilsynet & Kristin Skolt, juridisk […]

Kristine Stenbro Kristin Skolt Erlend Hodneland Jesper Ravn

Nye digitale metoder for selvregistrering

Digital selvregistrering i Östersund og spennende demensstudie med digitale sensorer Sesjon om nye digitale løsninger med følgeforskning. Helle Sörensen og Theres Norbäck fra Östersund kommune forteller om digitalisering av kostregistrering, fra ide til ferdig løsning implementert og Arvid Rongve fra Helse Fonna benytter sensorer og smartklokker i ny spennende demensstudie, der data benyttes for å […]

Helle Sörensen Therese Norbäck Arvid Rongve Siri Hytmarken Sletner Tone Singstad Sturle Monstad

Medisineringsroboter tar kontrollen

Gevinstrealiseringsrapporten fra Helsedirektoratet viser at elektronisk medisinering er den velferdsteknologiskeløsningen som står for størst tidsbesparelser, hele 48%. Potensialet for bruk i norske kommuner er enormt. Implementering av dette er et avgjørende element for å gi økt omsorgskapasiteten i kommunen. Norges ledende kommuner på elektronisk medisinering, Rana og Sarpsborg har til sammen 230 medisineringsroboter. I denne sesjonen deler de hvorfor medisineringsroboter spiller […]

Lena Midtun Handberg Sissel Iversen Mona Kristoffersen Bjørnar Alexander Andreassen Julie Westby

Brukerdreven utvikling og eksperimentering

Foredrag om eksperimentering i prosjektet Alvorlig Sykt Barn og et foredrag av brukerdreven utvikling i Aidn. Hvordan lykkes med innovasjon i møte med komplekse utfordringer? v/Sigrun Vik, Lead Designer i EGGS Hvordan lykkes med innovasjon, når utfordringene består av komplekse problemer i et enormt system med mange interessenter? Du eksperimenterer! I dette foredraget deler Sigrun Vik, Head […]

Sigrun Vik Ellen Marie Kvamme