Rom A5

< Tilbake til program

Digital omstilling – hvordan få oversikt?

Moderator: Sturle Monstad, Monstad & Silgjerd Pasientens prøvesvar – en NY nasjonal tjeneste for tilgjengeliggjøring av helsedata v/Svein Olav Olden, Norsk Helsenett Med Pasientens prøvesvar vil helsepersonell få en komplett oversikt over alle prøvesvar til en pasient, uavhengig av hvor i landet undersøkelsen eller analysen er gjennomført. Er det på tide at helseaktører skjønner at […]

Svein Olav Olden Signe Lohmann-Lafrenz Sigmund Østgård Gismervik Karin Ahlin Sturle Monstad

Design, opplæring og brukerperspektiv

Tre prosjekter i norsk helsesektor som tar i bruk nye metoder for implementering av ny teknologi. Moderator: Meetali Kakad, Chief Medical Officer hos Dignio. Verdien av prototyping i e-helseutvikling v/Trygve Shadi Restan, Sykehuspartner Som tjenestedesignere har vi mulighet til å bruke et spenn av verktøy for å støtte digitaliseringsprosjekter. I Helse Sør-Øst prosjektet «Digital hjemmeoppfølging […]

Trygve Shadi Restan Merete Johansen Tonje Holm Hjertaas Meetali Kakad

Tre eksempler på innovasjon

Her får dere tre foredrag av innovative selskaper. Alle tre hadde en kort presentasjon i plenumssesjonen. Moderator: Elisabeth Kras, Prosjektleder i EHiN Mer verdig omsorg – en sensor som varsler om behov for tilsyn v/Vegard Urnes, ansvarlig forretningsutvikling, DignaCare Forbedret hjernehelse med forebyggende migrenebehandling v/Cathrine Ro Heuch, gründer og daglig leder i Nordic Brain Tech […]

Vegard Urnes Cathrine Ro Heuch Øystein Landgraff Elisabeth Kras

Utvikling av digitale tjenester ved bruk av Innovasjonspartnerskap

Denne sesjonen vil handle om erfaringer gjort i Helse Sør-Øst i forbindelse med utvikling, implementering og bredding av nye innovative tjenester for klinikken, ved bruk av prosedyren for innovasjonspartnerskap. Vi fokuserer på erfaringer gjort i innovasjonspartnerskapene i Helse Sør-Øst så langt. Helse Sør-Øst er den regionen med lengst erfaring med denne anskaffelsesformen, med 7 innovasjonspartnerskap […]

Geir Ove Karlsson Odd Arild Lehne Morten H Abrahamsen Sveinung Tornås Petter Risøe Ingunn Olsen Alia Zaka

Workshop: Rekruttering for å sikre inkludering

Rekruttering er noe som foregår på flere arenaer i helsetjenesten. Det er behov for personer som kan teste ut nye digitale verktøy, vi trenger informanter til forskningsprosjekt og personer må nås for å få de inn i helsetjenesten. Vi vet også at rekruttering er en vanskelig og tidkrevende jobb, og at de vi får rekruttert […]

Henriette Lauvhaug Nybakke Meghan Bradway Kari Sand Kristin Skeide Fuglerud Elin Thygesen

Internasjonale standarder innen e-helse

EU-kommisjonen ønsker å regulere mer ved hjelp av standarder, også innen helse. Norske myndigheter peker mot økt bruk av internasjonale standarder for å nå nasjonale mål innen e-helse. Denne sesjonen vil handle om hvordan EU og Norge jobber med internasjonale standarder innen e-helse. I samarbeid med Standard Norge og Direktoratet for e-helse. Moderator: Truls Pettersen, […]

Siri Tau Ursin Georg F. Ranhoff Gina Lind Truls Petersen

iHAC og PROTECT – to prosjekter i Norden

Her presenterer vi to nordiske prosjekt; ett styrt av Nordens Välfärdssenter om integrert pleie og omsorg, og ett fra PROTECT om proaktiv helse og velferdsteknologi. Moderator: Bengt Andersson, Welfare Technology at Nordic Welfare Centre Presentation av ny publikation “Integrated Healthcare and Care through distance spanning solutions – for increased service accessibility” Under denna presentation beskriver […]

Bengt Andersson Eirin Rødseth Kathrine Melby Holmerud Helinä Melkas Christine Gustafsson