Pink-box (Rom D2)

< Tilbake til program

Nordic perspective

Look to the Nordics, the most integrated health region by 2030! How can the Nordics can be a frontrunner in health data sharing and involvement of patients? The Nordic Welfare Model is not sustainable. There is a need for a fundamental shift from sick care to preventive health to ensure the longevity of our healthcare […]

Nasim Bergman Farrokhnia Bogi Eliasen Martin Stubban Hákon Gunnarsson Anders Tunold-Hanssen

Innbyggertjenester

Alle land jobber med digitale løsninger for sine innbyggere. I denne sesjonen ser vi på Sundhed.dk fra Danmark, helsenorge.no fra Norge og Kanta fra Finland. Her vil vi belyse hvilke gevinster man kan oppnå med å ha gode innbyggertjenester, hvilke tjenester som er inkludert i hvert lands innbyggertjeneste, hvilke type plattformer innbyggertjenestene ligger på og […]

Morten Elbæk Petersen Nina Linn Ulstein Vesa Jormanainen Bjørnar Alexander Andreassen

«En innbygger, en journal» i Trondheim kommune

7. mai byttet Trondheim kommune sine systemer på hele helse- og velferdsområdet med Helseplattformen. Trønderhovedstaden er dermed den norske kommunen som har kommet lengst på veien mot «Én innbygger – én journal». De fleste har vel fått med seg at det ikke har gått helt uten protester. Hvordan er de første erfaringene, og hva er […]

Wenche Dehli Torbjørg Vanvik Rachel Kantosky Nard Schreurs

Helse Sør-Øst: Hvordan øke endringstakten?

Slik vil Helse Sør-Øst engasjere og mobilisere utviklermarkedet for å øke endringstakten Det er behov for raskere digital tjenesteutvikling i langt større omfang enn i dag. Sykehuspartner tilrettelegger nå for dette gjennom å tilgjengeliggjøre verktøy, fasilitere samarbeid mellom de som har behov og de som kan løse behovene, og etablere nye forretningsmodeller. I denne sesjonen […]

Nis Johannsen Hans Enger Gallis Sven Lunøe Pihl André Barkhald Charles Michelson Bjørn Fjukstad Andreas Jensen Terje Haug Bendik Bygstad

Norges nye strategi for e-helse

Nasjonal e-helsestrategi er hele helse- og omsorgssektorens strategi for digitalisering. Strategien skal bidra til økt gjennomføringsevne på e-helseområdet i Norge. Den skal være førende for veivalg og prioriteringer, og bidra til å skape felles retning og forutsigbarhet for digitaliseringsarbeidet i helsetjenesten. Målet er å utnytte mulighetene som ligger i digitalisering og skape en trygg og sammenhengende helse- […]

Mariann Hornnes Tarje Bjørgum Frode Strisland Kristin Brekke Lilly Ann Elvestad Nard Schreurs

AI-teknologi i helsevesenet

Hvordan bevege seg fra tanker og prat om ideer og prototyper rundt AI til å gi faktisk verdiskapning i klinikken? Dette vil presenteres i denne sesjonen. Eksemplifisert med noen av mulighetene som ligger i AI-teknologi i helsevesenet i dag, og hvordan disse kan integreres i helsetjenesten. Til slutt vil vi få presentert et prosjekt for […]

Nynke Breimer Pål Mørk Hansen Harald Engan Jon Arne Sandmæl Marthe Iversøn Standeren

Technology and the future hospital

How will technology change the way we build and manage hospitals? Moderator: Eldrid Schei Medical devices into the hospital ecosystem v/Veronica Schmitt, Høyskolelektor NOROFF As technology has changed at a fast pace, so has the knowledge of patients. This means that patients have become more technologically aware. This means a closer interaction between technology and […]

Veronica Schmitt Samantha Field Cato Heimvik Eldrid Schei

Forskning om Helseplattformen

Hva har vi lært av prosessen for å etablere Helseplattformen? Helt siden starten har Helseplattformen stilt seg til disposisjon for forskningsmiljø som ønsker å studere Helseplattformen som case. I 2017 arrangerte NTNU Helse og Helseplattformen en søkekonferanse som skulle presentere bredden i kompetansemiljøene og bidra til en “Portefølje av relevante og gjennomførbare forskningsprosjekter som vil […]

Arild Faxvaag Hamid Mehmood Øivind Klungseth Zahlsen Babak A. Farshchian Liv Johanne Wekre

Innovasjon i akuttjenesten

Moderator:  Therese Olsen Svenning, Nasjonalt senter for e-helseforskning Innovasjon og forskning i skyen v/Vegard Rugeldal, Managing Cloud Architect, Capgemini Denne presentasjonen ser på reelle eksempler fra Helse Vest som har bidratt til økt innovasjon, sømløs levering av tjenester samt effektiv tilgang til data. Du kan forvente innblikk i Neuro-SysMed sin forskningsplattform, AMK-SIM sin unike simulator […]

Vegard Rugeldal Peder Andreas Stokke Therese Svenning

Hjemmeoppfølging og mobilitet

En sesjon med mye innovasjon. Vi tar for oss tilsyn og hjemmeoppfølging, med foredrag om Somnofy og Nattugla. Deretter et foredrag om innføring av Nimble Homewards ved Sykehuset Østfold. Vi avslutter med bruk av mobile enheter som klinisk arbeidsverktøy ved Sunnaas Sykehus. Digitalt tilsyn og hjemmeoppfølging  v/Geir Tore Jakobsen, administrerende direktør, Hepro, Knut Jarle Lysklett, salgs-og […]

Geir Tore Jakobsen Knut Jarle Lysklett Hans Johan Tofteng Geir Ove Karlsson Anita Das