Purple-box (Rom D4)

< Tilbake til program

Kan e-helse berge bærekraften i helse- og omsorgstjenesten?

Vi får flere eldre og syke, men ikke flere helsearbeidere. Helsepersonell må løpe stadig fortere, eller kan de jobbe smartere? Hvor mye kan pasientene gjøre selv, og hvilken behandlingsstandard kan de forvente? De økonomiske og sosiale ressursbegrensingene utfordrer allerede bærekraften i helsesektoren, og dette vil bare bli tydeligere i årene framover. På toppen av dette, […]

Gunnar Bovim Mali Hole Skogen Wenche Dehli Ingrid Stenstadvold Ross Terje Gårdsmoen Frode Strisland

European Health Data Space and better use of health data

Sesjon om datadeling i helse / Session about sharing health data. The European Health Data Space is scheduled for implementation in 2025. EHDS aims to facilitate sharing health data across Europe, both for primary and secondary use. It is ambitious both in terms of scope and time frame, and we need to be ready when […]

Einar Martin Aandahl Tapani Piha Sverre Engelschiøn Stein Olav Skrøvseth

The Future of European Health

The digital tranformation within health is both a challenge and an opportunity for all countries in the world. In this session we will look at international and European strategies – and get some insight, by example from two countries, how digital technology and transformation is adopted into clinical care and pathways. Moderator: Jon-Torgeir Lunke, MD […]

Hal Wolf Elena Sini Liz Ashall Payne Jon-Torgeir Lunke

Samhandling på tvers

Er det mulig å få realisert deling av journal på tvers av kommune- og sykehussystemer i 2022? Her får du noen presentasjoner av samhandlingsprosjekter. Moderator: Sturle Monstad, konsulent, Monstad & Silgjerd Hvordan lykkes med datadeling på tvers av kommune og sykehus? v/Marius Røstad, Chief Product Officer, Aidn Hva må på plass å få til ett […]

Marius Røstad Meetali Kakad Anne Karine Dihle Trude Haugen Jan Terje Dragvoll Sturle Monstad

Responstjenester for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

Helsedirektoratet publiserte i 2016 en rapport med anbefalinger om responstjenester og mye har endret seg siden det. KS og Helsedirektoratet har sterkt fokus på responstjenester i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram, og USN har nettopp publisert omfattende forskning på området. Sesjonen handler om erfaringer fra ulike måter å organisere responstjenester på hvordan de kan bidra til å gi […]

Hege Merethe Hagen Linda Grøndal-Eeles Grete Kvernland-Berg Inger Lise Hallgren Janne Dugstad Kristin Standal

Kontinuerlig pasientovervåkning i akuttmottak og sengepost

Denne sesjonen har fokus på samhandling og pasientforløp AutoSkår: Behov for kontaktløs og kontinuerlig måling av vitale parametere v/ Lisa S. Græslie, prosjektleder, Autoskår og Eirik Halset, sykepleier, St. Olavs hospital Foredrag om hvordan teknologi og samarbeid med næringslivet kan løse sentrale utfordringer. Akutten ved St. Olavs hospital skal med innovativ anskaffelse nyttiggjøre ny teknologi […]

Lisa S. Græslie Eirik Halset Ole Kristian Forstrønen Thu Cato Heimvik

Rollen av forskning i innovasjon

Moderator: Ida Susanna Fattah, CEO i MedLytic v/Espen Nakstad, direktør i Helsedirektoratet v/Ole Johan Borge, Avdelingsdirektør, Norges forskingsråd v/Stein Olav Skrøvseth, Senterleder, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Espen Nakstad Ole Johan Borge Stein Olav Skrøvseth Ida Susanna Fattah

Hvordan få sikker videokommunikasjon i helsesektoren?

Hvordan får vi sikre, fleksible og kompatible videoløsninger i helsesektoren? Hvilke løsninger er faktisk godkjent til klinisk bruk? Hvem har ansvaret for å bruke riktig videoløsning? Hva må man huske på så man som leder ikke ender opp som stortingsdirektør Marianne Andreassen?  Vi får 3 spennende innledninger fra brukerne(Sunnaas), status på sikker video i dag […]

Nina Hoddø Bakås Sveinung Tornås Kenneth Iversen Sverre Fossen Fredrik Syversen

Psykisk helse hos barn og ungdom

Moderator: Anita Moe Larsen, Nordic Neurotech Ungdommer i BUP sine erfaringer med videokonsultasjoner v/Monika K Gullslett, professor USN og NSE & Henriette Lauvhaug Nybakke, Phd stipendiat, NSE Samskaping med barn – Hvordan gjøre tannklinikken til et trygt sted? v/Ingrid Berg Johnsen, Tannhelse Midt & Randi Krog Eftedal, forskningsrådgiver Tannhelse Midt Vi vil fortelle om vårt […]

Monika Knudsen Gullslett Henriette Lauvhaug Nybakke Ingrid Berg Johnsen Randi Krog Eftedal Christine Rygg Elise Flakk Nordang Anita Moe Larsen

Pasientens legemiddelliste – hvordan lykkes vi med innføringen?

Uheldig og feil legemiddelbruk reduserer livskvalitet, forårsaker dødsfall og koster samfunnet millioner av kroner. En viktig årsak til feil legemiddelbruk er mangel på oppdatert informasjon om pasientens legemiddelbehandling på tvers av virksomhetene i helsetjenesten. Digitalisering av legemiddelområdet vil være et viktig tiltak for å sikre oppdatert og riktig legemiddelinformasjon, og målet med pasientens legemiddelliste er […]

Rune Røren Heidi Slagsvold Regin Hjertholm Jan Stavenes Lars Nedrelid Kristin Brekke