Red-box (Rom D6)

< Tilbake til program

Psykisk helse og rus

Sykehuset i Vestfold HF har tilbudt eMestring til pasienter siden 2014. Høsten 2020 fikk de i oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF å innføre eMestring i hele regionen. Sykehuset i Vestfold HF har også utviklet et eMestringsprogram for alkohol.  Pasienter som vurderer å redusere inntaket, eller slutte å drikke alkohol, tilbys nå utprøving av et veiledet internettbehandling. Programmet testes […]

Arild Aasen Elin Katrine Vestly Marianne Vibeke Trondsen Unn Sollid Manskow Remi Andersen Monika Knudsen Gullslett

Digital hjemmeoppfølging – hvordan kan du lykkes?

Her er noen læringspunkter og tips om hvordan man kan lykkes med digital hjemmeoppfølging. Bodø kommune, Nordlandssykehuset og Agder-regionen deler sine erfaringer, og forteller hva de tror om utviklingen videre. I samarbeid med Tellu. Moderator: Anita Das, Director, PwC Norway En introduksjon av digital hjemmeoppfølging, viser til resultat fra forskning om fordeler og utfordringer v/Karin […]

Karin Sygna Vibeke Tellmann Merete Johansen Christine Widding Kaspersen Anita Das

Psykisk helse – utfordringene og mulighetene

Det er mange utfordringer innen psykisk helse. Vi leser stadig overskrifter i nyhetene om økt pågang til tjenestene. Men det er også mange gode behandlingstilbud – både under utvikling og i bruk. Hva skal til for at flere tar tjenestene i bruk og ønsker digitale behandlingstilbud (eller nye tilbud)? Hvordan skal vi skape en innovasjonsvilje […]

Cecilie Skule Ole Johan Kvan Marianne Aalberg Arild Aasen Anita Moe Larsen

5G og innovasjon

5G er i vinden og medbringer mange nye muligheter for helseinnovasjon. Økt hastigheten og bedre sikkerhet er bare begynnelsen. Dette kan gi et stort mulighetsrom for utviklingen av fremtidige eksisterende helseløsninger. I denne sesjonen skal vi høre om hvilke nye muligheter 5G gir, og om hvilke valg som må bli tatt for å legge gode […]

Frank Elter Bjørn Andreas Wentzel Marius Christensen Elisabeth Jakobsen

Digital inkludering innen helse

Med perspektiv på den raske digitaliseringen innen helse som ligger foran oss, og som delvis er satt i gang, spør vi om hva den betyr for de som ikke kan følge med, men også om hvordan man kan bruke den til å inkludere mennesker.   Velkommen til en samtale!   Moderator: Anita Moe Larsen, Chief […]

Sigrid Petersson Nedkvitne Line Gaare Paulsen Henriette Lauvhaug Nybakke Svein Aarseth Anita Moe Larsen

Unike muligheter og konkurransefortrinn for Norge – hvis vi vil

Vi får presentasjoner fra Finland, Århus universitet i Danmark og FHI. I samarbeid med Legemiddelindustrien. Moderator: Per Morten Sandset, Viserektor, UIO How has Finland managed to attract so much activity within the health data field? v/Päivi Sillanaukee, ambassador for Health & Wellbeing of Finland, Ministry for Foreign Affairs The pharma perpective on the Finnish ecosystem v/Tero […]

Päivi Sillanaukee Tero Ylisaukko-oja Camilla Stoltenberg Kristian Hveem Håvard Kolle Riis Hedvig Marie Egeland Nordeng Andreas Heddini Per Morten Sandset

Varig forbedring gjennom innovasjon og brukerinvolvering

Hvordan kan vi sikre at vi lager de riktige løsningene på de riktige problemene slik at vi får en varig forbedring av hvordan vi jobber innen helsevesenet? Bare slik kan vi frigjøre tid sånn at klinikere kan fokusere på det som er viktigst, nemlig behandlingen av pasienten. Det vises en måte å angripe problemstillingen på […]

Anne Bøgh Fangel Petter Hurlen Nasim Bergman Farrokhnia Eirik Nikolai Arnesen

Helseberedskap – er det mulig uten tilgang til data?

Hvordan lære av Covid-19 og sikre at man har beredskap til å tilgjengeliggjøre data til overvåking og i fremtidige pandemier? FHI har ambisjoner om å være pådriver for å utvikle gode kunnskapssystemer for helsetjenesten. Hvordan jobber FHI nå for å bruke erfaringene fra pandemien i arbeidet med å utvikle fremtidsrettede løsninger for overvåkning og beredskap? […]

Trine Orten Groven Bjørn Astad Miert Skjoldborg Lindboe Bård Seiersnes

Deling av helsedata – Hvor står vi i Norge i dag?

Når skal vi skal dele helsedata er det mange utfordringer. I denne sesjonen ser vi på noen av dem. Moderator: Sarah Sjehed, leder, helsesektoren Microsoft Norge v/Morten Goodwin, Professor UiA v/Christer Mjåset, COO, Helseplattformen v/Marit Larsen Haarr, Norsk Helsenett SF

Morten Goodwin Christer Mjåset Marit Larsen Haarr Sarah Sjehed