Brukerdreven utvikling og eksperimentering

Foredrag om eksperimentering i prosjektet Alvorlig Sykt Barn og et foredrag av brukerdreven utvikling i Aidn.


Hvordan lykkes med innovasjon i møte med komplekse utfordringer?

v/Sigrun Vik, Lead Designer i EGGS

Hvordan lykkes med innovasjon, når utfordringene består av komplekse problemer i et enormt system med mange interessenter? Du eksperimenterer!

I dette foredraget deler Sigrun Vik, Head of Health, fra EGGS Design sine erfaringer med eksperimentering som metode og behovet for brukerforkus, for å få til reell innovasjon. Hun eksemplifiserer dette gjennom å fortelle om Stimulab-prosjektet Alvorlig sykt barn. Alvorlig sykt barn er en av syv prioriterte livshendelser i regjeringens digitaliseringsstrategi.

Arbeidet med livshendelsen Alvorlig sykt barn koordineres av Helse- og omsorgsdepartementet. Målet er å gi barn og unge med sammensatte behov og deres foresatte et sømløst, persontilpasset og forutsigbart tilbud.


Med brukerbehov i sentrum

v/ Ellen Marie Kvamme, Aidn

Aidn lager helt nye løsninger for pleie- og omsorgssektoren i norske kommuner, og har brukervennlighet som viktigste mål. Men hva gjør man konkret når man jobber brukernært, og hvordan er det egentlig for et utviklingsteam å jobbe etter designdrevet utviklingsmetodikk?

I dette foredraget forteller Ellen Marie Kvamme (produkteier) en ærlig og konkret historie om brukernær utvikling – om hvordan teamet har kjent på både utålmodighet og glede, og hvordan de har skapt begeistring blant brukere og kollegaer.

9. november 2022 13:30 - 14:30 Rom A3