Nye digitale metoder for selvmåling

  • Sykdommer i lunger eller luftveier kan påvirke lungefunksjonen. Måling av lungefunksjon brukes i utredning og kontroll av de fleste lungesykdommer.

Moderator: Charlotte Borge-Andersen, daglig leder i Pancreas KreftNettverk Norge PKNN


Selvmåling av lungefunksjon hjemmefra.

v/Tonje Reier-Nilsen, lege

Tonje fortelle mer om prosessen hun har vært igjennom og hvilke utfordringer hun har møtt på veien ved innføring av en ny metode som lege «på gulvet».


Hjemmeteknologi-prosjekt med Visiba Care og AsthmaTuner

v/Sandra Andersson, leg specialistsjuksköterska vård av äldre, astma/KOL-sjuksköterska

Kommunikasjonsplattformen Visiba Care og astmaverktøyet AsthmaTuner har sammen påbegynt et hjemme teknologi-prosjekt i Jönköping-regionen i Sverige, hvor astmapasienter følges opp digitalt. Ved hjelp av den sømløse løsningen kan astmapasienter måle sin lungefunksjon og astmakontroll, kommunisere med sin behandler ved hjelp av videobesøk og chat, og bli fulgt opp av sin behandler hjemmefra. Samarbeidet har ført til en endring i arbeidsmåten, der pasienten søker hjelp ved behov i stedet for kontrollbesøk når det passer behandleren.