Anskaffelser for kommuner

Hvordan gjennomføre en god anskaffelse og forvaltning av velferdsteknologi i kommunene?

 

Moderator: Kristin Standal, Kommunesektorens organisasjon, KS


Hva kjennetegner en god og effektiv prosess for å anskaffe velferdsteknologi?

v/Johan Anstensrud, Sensio

Hva kjennetegner en god og effektiv prosess for å anskaffe velferdsteknologi? Blir det bedre løsninger i store samarbeidskonstellasjoner enn der hvor små kommuner anskaffer direkte? Hvordan vite hva man skal ha? Hvordan effektivt ta i bruk nye løsninger? Hva bør balansen være mellom utprøvde løsninger og ny teknologi? Hvordan sikre innovasjon over tid?

En praktisk sesjon.


Dialogen er nøkkelen til gode anskaffelser

v/Riche Vestby, innovasjonspådriver i Leverandørutviklingsprogrammet

Gjennom å invitere leverandørene til dialog om utfordringer og behov kan du som offentlig aktør lære mer om hvilke muligheter og løsninger leverandørene sitter med. Tett dialog med markedet er lov, men mange er allikevel usikre på hvordan man gjennomfører det i praksis. Her får du tips og eksempler på hvordan dette kan gjøres.


Hvem betaler for glede?

v/Karen Dolva, CEO and co-founder, No Isolation

Alle tjener på økt livskvalitet og glede, men få er villige til å betale for det. Offentlig sektor måles på gevinstrealisering når de kjøper inn velferdsteknologi, men besparelsene fra økt glede er ofte skjult og tar alltid tid. Er Norge fornøyd med at kun de med midler får tilgang på gode løsninger eller burde vi endre målene og dermed innkjøpsrutinene for offentlig sektor?