Kunstig intelligens i praksis

Vestre Viken har i august 2022, i tett samarbeid med Sykehuspartner og Sykehuset i Vestfold, anskaffet Philips AI Manager og Marketplace. Dette er en skybasert plattform som gjør det mulig å installere applikasjoner for bildeanalyse innen radiologi med svært begrenset behov for teknologiressurser, og uten å gjennomføre noen ny anskaffelse. Per i dag er 20 applikasjoner fra tredjeparts leverandører tilgjengelige, og mange flere vil bli tilgjengelige fremover. Gjennom anskaffelsen har Sykehuspartner skrevet en rammeavtale hvor mange foretak i HSØ og UNN har mulighet til å gjøre avrop. Plattformen er leverandørnøytral, og kan integreres på de ulike RIS/PACS til foretak som er del av avtalen.

Vestre Viken ønsker å være ledende nasjonalt på å ta i bruk kunstig intelligens, og med det bidra til at denne teknologien kan breddes raskt til andre foretak i Helsenorge.


Anskaffelse av AI manager

v/Bjørn Anton Graff, forsknings-, innovasjons-, og utviklingsansvarlig i Klinikk for medisinsk diagnostikk, Vestre Viken HF.

Vestre Viken har i august 2022 i tett samarbeid med Sykehuspartner og Sykehuset i Vestfold anskaffet en AI manager. Dette er en skybasert plattform som gjør det mulig å installere applikasjoner for bildeanalyse innen radiologi. Per i dag er 20 applikasjoner fra tredjeparts leverandører tilgjengelige. Disse kan installeres uten nyanskaffelser og uten behov for utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyse eller løsningsdesign. Gjennom anskaffelsen har Sykehuspartner skrevet en rammeavtale hvor foretak i HSØ og UNN har mulighet til å gjøre avrop. Plattformen fungerer på de ulike RIS/PACS for foretak som er del av avtalen.

Vestre Viken er med dette nasjonalt ledende på å ta i bruk kunstig intelligens.


Behov for validering og testbed

v/ Line Silsand, Nasjonalt senter for e-helseforskning & Line Linstad, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Vi ønsker å problematisere behov for validering og testbed, og muligheter for innovasjon. Hva er HTA i en helsetjeneste med mer AI-basert tjeneste? Utdypning og skalering av plattformer og styring av disse prosessene. Kobling mellom nasjonal styringsmodell i e-helse og tradisjonell HTA.


v/tba