Algoritme møter pasient

KI-sandkassa med to helseprosjekter

Vi deler erfaringer fra helseprosjekter i Datatilsynets regulatoriske sandkasse for kunstig intelligens. Der har vi utforsket hvordan vi kan sikre oss mot diskriminerende algoritmer, og hvordan informasjon om den kunstige intelligensen kan utformes, slik at helsepersonell og pasienter skjønner hva som skjer.


Algoritme møter pasient

v/ Kristine Stenbro, Datatilsynet & Kristin Skolt, juridisk rådgiver, Datatilsynet

En presentasjon av arbeidet som er gjort/gjøres i KI-sandkassa med to helseprosjekter.

Vi deler erfaringer fra helseprosjekter i Datatilsynets regulatoriske sandkasse for kunstig intelligens. Der har vi utforsket hvordan vi kan sikre oss mot diskriminerende algoritmer, og hvordan informasjon om den kunstige intelligensen kan utformes, slik at helsepersonell og pasienter skjønner hva som skjer.


v/ Erlend Hodneland, rådgiver Haukeland universitetssykehus


v/ Jesper Ravn, seniorrådgiver, Akershus universitetssykehus