Nye digitale metoder for selvregistrering

Digital selvregistrering i Östersund og spennende demensstudie med digitale sensorer

Sesjon om nye digitale løsninger med følgeforskning.

Helle Sörensen og Theres Norbäck fra Östersund kommune forteller om digitalisering av kostregistrering, fra ide til ferdig løsning implementert og Arvid Rongve fra Helse Fonna benytter sensorer og smartklokker i ny spennende demensstudie, der data benyttes for å sette diagnose, forutsi prognoser og hindre ulykker.

 

Moderator:  Sturle Monstad, M.phil/sykepleier


Digitalisering av kostregistrering.

v/Helle Sörensen & Therese Norbäck forteller om hele veien fra ide til forskning og implementering.

Presentation av arbetet med digitalisering av kostregistrering – från ide – behovsanalys – framtagen av prototyp – till idag färdig lösning som är implementerad i verksamhet. Ett konkret exempel på verksamhetsnära innovationsarbete.


Data fra smartklokke er viktig del av en ny spennende demensstudie

v/Arvid Rongve, Helse Fonna

I vår nasjonale kliniske legemiddelstudie, ANeED-studien, som ledes av Helse Fonna, skal vi undersøke effekten av ambroksol ved demens med Lewylegemer. Pasientene skal i en tilleggs-studie, ANeED Joint Effort21, bruke digitale sensorer i form av smarttelefon, smartklokke, humør og stemningssensor og søvnradar. Informasjonen som samles inn håper forskere i studien skal avdekke digitale biomarkører for bland annet diagnostisk støtte, måling av medikamenteffekter og prediktive algoritmer som kan forutsi prognose og forhindre fall og andre ulykker. Atea er partner i prosjektet og har utviklet dataplattformen som samler inn data, samt integrasjonen mot ulike sensorer og datakilder som danner grunnlaget for de digitale biomarkørene i studien. Arvid vil presentere den spennende studien og hvordan data brukes for å skape bedre beslutningsstøtte og proaktive og forebyggende tjenester.


Digitalt pasientforløp for barn og ungdom med diabetes type 1

v/Siri Hytmarken Sletner, Sykepleier, Ahus & Tone Singstad, Seksjonsleder for poliklinikk endokrinologi, Akershus Universitetssykehus

I prosjektet har vi jobbet med å styrke oppfølging av barn og ungdom gjennom å bygge et digitalt pasientforløp.

Målet har vært å forenkle hverdagen for pasientene og deres pårørende ved å samle opplæringsressurser, opplæringsmateriell, e-læring, kommunikasjon og informasjon i en digital løsning.

Denne digitale løsningen følger pasienten gjennom forløpet fra de blir innlagt med nyoppdaget diabetes, videre i hjemmesykehus og på barnepoliklinikken, til de kommer over til voksen endokrinologisk poliklinikk.