Medisineringsroboter tar kontrollen

Gevinstrealiseringsrapporten fra Helsedirektoratet viser at elektronisk medisinering er den velferdsteknologiskeløsningen som står for størst tidsbesparelser, hele 48%. Potensialet for bruk i norske kommuner er enormt. Implementering av dette er et avgjørende element for å gi økt omsorgskapasiteten i kommunen.

Norges ledende kommuner på elektronisk medisinering, Rana og Sarpsborg har til sammen 230 medisineringsroboter. I denne sesjonen deler de hvorfor medisineringsroboter spiller en viktig rolle i dagens og fremtidens kommune-helsetjeneste, og hvorfor alle kommuner må gjøre det samme.

Moderator:  Julie Westby, Evondos


v/Sissel Iversen, Sarpsborg kommune & Mona Kristoffersen, Sarpsborg kommune


v/Lena Midtun Handberg, Rana kommune


v/Bjørnar Alexander Andreassen, Helsedirektoratet

Sesjon om elektronisk medisinering. Kommuner deler erfaringer om storskala implementering.

Velferdsteknologien som kan spare tjenestetid for hjemmetjenesten.