Design, opplæring og brukerperspektiv

Tre prosjekter i norsk helsesektor som tar i bruk nye metoder for implementering av ny teknologi.

Moderator: Meetali Kakad, Chief Medical Officer hos Dignio.


Verdien av prototyping i e-helseutvikling

v/Trygve Shadi Restan, Sykehuspartner

Som tjenestedesignere har vi mulighet til å bruke et spenn av verktøy for å støtte digitaliseringsprosjekter.

I Helse Sør-Øst prosjektet «Digital hjemmeoppfølging og prosessplattform» har vi erfart at kombinasjonen av designkompetanse og tverrfaglige produktteam har vært nyttig for å bygge en tjeneste for personer med KOLS.

På EHiN ønsker vi å synliggjøre en del av vårt bidrag rundt brukersentrering og designmetodikk ved å snakke om verdien av å bruke prototyping som et verktøy for å utvikle nye digitale løsninger sammen med helsepersonell.


Sikre effektiv opplæring av klinikere – når-som-helst og hvor-som-helst (og når de trenger det)

v/Merete Johansen, Nordlandssykehuset

På tide å revurdere hvordan vi sikrer oppdaterte klinikere og rett bruk av kritiske systemer i helsevesenet? Er tiden ute for tradisjonell klasseromsundervisning og kan superbrukerne erstattes med mer effektive løsninger. Hør om Nordlandssykehusets heldigitale innføringsstrategi ved overgangen fra Dips Classic til  Dips Arena – vi sparte minst 8 millioner (knyttet til opplæringskost) og løste oppgaven med bravur midt i en pandemi. Dette kan revolusjonere måten å drive opplæring av ansatte på.


v/Tonje Holm Hjertaas, Tjenesteleder digital hjemmeoppfølging, Ahus

Sykehusene har begynt å ta i bruk digital hjemmeoppfølging (DHO) i større grad. Ahus har planer om å rulle ut DHO til så mange avdelinger som ønsker det. Ahus har etablert et eget team og metodikk for utrulling av DHO tjenester i tett samarbeid med klinikere. Ahus og Dignio deler erfaringene deres så langt.