Tre eksempler på innovasjon

Her får dere tre foredrag av innovative selskaper. Alle tre hadde en kort presentasjon i plenumssesjonen.

Moderator: Elisabeth Kras, Prosjektleder i EHiN


Mer verdig omsorg – en sensor som varsler om behov for tilsyn
v/Vegard Urnes, ansvarlig forretningsutvikling, DignaCare


Forbedret hjernehelse med forebyggende migrenebehandling
v/Cathrine Ro Heuch, gründer og daglig leder i Nordic Brain Tech

Nordic Brain Tech utvikler en forebyggende migrenebehandling, forskningsbasert fra NTNU og St. Olavs hospital. Behandlingen foregår ved hjelp av et nytt medisinsk utstyr under utvikling, Cerebri, som kan hjelpe pasienter å redusere migreneanfall ved hjelp av to trådløse sensorer og et behandlingsprogram. Heuch forteller mer om innovasjonen og hvordan dette kan bidra til økt livskvalitet for pasienter og redusere kostnader i helsevesenet og samfunnet.


Smarte løsninger for flere gode øyeblikk i eldreomsorgen
v/Øystein Landgraff, gründer og daglig leder, Vilmer

VilMer (www.vilmer.no) er en ledende plattform for sosial velferdsteknologi og personsentrert omsorg som brukes av om lag 100 kommuner i Skandinavia. Virksomheten har siden 2017 bidratt til å skape mange gode øyeblikk for blant annet beboere på sykehjem og brukere av dagtilbud. Det startet med den digitale plattformen som kobler behov og ressurser – VilMer Opplevelser – til flere digitale løsninger for personsentrert omsorg. Det inkluderer VilMers innovative Virtual Reality-løsning, VilMer digitale opplevelser (tidligere «Televindu»), MinMemoria og Aktivitetsdosetten.