Workshop: Rekruttering for å sikre inkludering

Rekruttering er noe som foregår på flere arenaer i helsetjenesten. Det er behov for personer som kan teste ut nye digitale verktøy, vi trenger informanter til forskningsprosjekt og personer må nås for å få de inn i helsetjenesten. Vi vet også at rekruttering er en vanskelig og tidkrevende jobb, og at de vi får rekruttert ofte er de som er godt inkludert i tjenestene våres. Så hvordan kan vi sammen tenke rekruttering på en måte som gjør at vi sikrer inkludering og forebygger digital utenforskap?


v/Henriette Lauvhaug Nybakke, Phd stipendiat, NSE & Meghan Bradway, research scholar at NSE, Kari Sand, Kari Sand, Seniorforsker ved Sintef digital, Kristin Skeide Fuglerud, Fuglerud, Førsteamanuensis II, Universitetet i Sørøst-Norge, Elin Thygesen, Professor i e-helse, UiA