Workshop: Brukernær utvikling med høy endringstakt i Helse Sør-Øst

Workshop med Sykehuspartner

Ønsker du å delta og engasjere deg i hvordan helseforetak, akademia og helseindustrien sammen kan skape brukernær utvikling med høy endringstakt i Helse Sør-Øst? Workshopen er en fortsettelse fra sesjonen Se sesjonen knyttet til workshoppen og vil fokusere på hvordan vi konkret kommer i gang med samarbeid og samskaping. Workshopen vil ledes av Helse Sør-Øst RHF og Sykeshuspartner med representanter fra helseforetak, fagsystemleverandør, startup og akademia.

Merk: Workshopen vil ledes av Nis Johannsen og Hans Gallis og vi vil ha et panel bestående av alle de som presenterte på vår sesjon 8. november: EHIN 2022.

 

9. november 2022 10:30 - 11:30 Rom A6