Innovasjon i akuttjenesten

Moderator:  Therese Olsen Svenning, Nasjonalt senter for e-helseforskning


Innovasjon og forskning i skyen

v/Vegard Rugeldal, Managing Cloud Architect, Capgemini

Denne presentasjonen ser på reelle eksempler fra Helse Vest som har bidratt til økt innovasjon, sømløs levering av tjenester samt effektiv tilgang til data.
Du kan forvente innblikk i Neuro-SysMed sin forskningsplattform, AMK-SIM sin unike simulator for opplæring samt speech-to-text system for storskala transkribering. Den røde linjen er at alt kjører det vi kaller «native» i Microsoft Azure.
Spenn fast setebeltet og bli med på reisen der sky-teknologi er en del av løsningen!


Videoløsninger for ambulanser

v/Peder Stokke, Sykehus Innlandet

Sykehuset Innlandet sammen med en rekke helseforetak, bedrifter, universitet og høgskoler har utviklet videoløsninger til bruk i beslutningsstøtte siden 2018. Vi har utviklet i første omgang flere mobile løsninger som nå er i skarp drift i ambulansetjensten i Innlandet samt i en rekke kommuners helseetjenester.

Vi jobber nå videre med utvikling av kameraløsninger som kan benyttes inne i ambulansene, men som også kan benyttes i andre sammenhenger som fra små lokale legevakter, KAD plasser i kommunene m.m.

Vi vil fortelle om:

  • Hva vi har fått til
  • Hva som skal til for å ta slike løsninger i bruk (Både utfordringer og muligheter)
  • Hva som kan komme av nye muligheter innenfor bruk av video