Hjemmeoppfølging og mobilitet

En sesjon med mye innovasjon. Vi tar for oss tilsyn og hjemmeoppfølging, med foredrag om Somnofy og Nattugla.

Deretter et foredrag om innføring av Nimble Homewards ved Sykehuset Østfold.

Vi avslutter med bruk av mobile enheter som klinisk arbeidsverktøy ved Sunnaas Sykehus.


Digitalt tilsyn og hjemmeoppfølging 

v/Geir Tore Jakobsen, administrerende direktør, Hepro, Knut Jarle Lysklett, salgs-og markedssjef i helseteknologiselskapet VitalThings (Somnofy), Hans Johan Tofteng, grunder og daglig leder i Easymeeting (Nattugla)

Velferdsteknologi handler for oss om å skape trygghet, mestring, trivsel og gode hverdager.
Gode løsninger basert på åpne plattformer hjelper kommunene å levere gode tjenester til sine innbyggere. Helsedirektoratet anbefaler kommunene å aktivt ta i bruk flere velferdsteknologiske løsninger, som Digitalt tilsyn.
Hepro, Vital Things og Easymeeting gir i dette foredraget praktiske eksempler på hvordan kommuner kan utføre digitalt tilsyn med løsningene Somnofy og Nattugla.

Somnofy viser hvordan søvnanalyser kan gi verdifull informasjon om en persons søvnmønster, uro/bevegelse og endringer i pustefrekvens.Nattugla bidrar til å gi hjemmeboende trygghet og nattero, og sparer helsearbeidere for unødvendige kjørerturer.Geir Tore Jakobsen, adm dir Hepro AS
Knut Jarle Lysklett, salgs-og markedssjef i helseteknologiselskapet VitalThings (Somnofy)
Hans Johan Tofteng, grunder og daglig leder i Easymeeting (Nattugla)

 


Bruk av mobile enheter som klinisk arbeidsverktøy

v/Geir Ove Karlsson, avdelingsleder i klinikken i Sunnaas Sykehus