Helse Sør-Øst: Hvordan øke endringstakten?

Slik vil Helse Sør-Øst engasjere og mobilisere utviklermarkedet for å øke endringstakten

Det er behov for raskere digital tjenesteutvikling i langt større omfang enn i dag. Sykehuspartner tilrettelegger nå for dette gjennom å tilgjengeliggjøre verktøy, fasilitere samarbeid mellom de som har behov og de som kan løse behovene, og etablere nye forretningsmodeller. I denne sesjonen belyser helseforetak, fagsystemleverandør, startup og konsulentselskap løsninger og muligheter. Prof. Bendik Bygstad vil oppsummere sesjonen.

Sesjon i samarbeid med Sykehuspartner og Helse Sør-Øst.

Moderator: Hans Enger Gallis, seniorrådgiver, Sykehuspartner & Nis Johannsen, fagsjef digital innovasjon, Helse Sør-Øst


Velkommen og introduksjon

v/ Nis Johannsen og Hans Gallis


Flyttavla: Klinikknær utvikling i praksis

v/Andreas Jensen og Terje Haug


Open DIPS for økt endringstakt

v/Bjørn Fjukstad


Startup perspektiv – hvordan øke endringstakten

v/Charles Michelson


Å øke endringstakten i Helsesektoren er en Balansekunst

v/Sven Lunøe Pihl, Forretningsutvikling, Bouvet & André Barkhald, konsulent, Bouvet


Oppsummering av sesjonen 

v/Bendik Bygstad, Professor, UiO & NHH