Norges nye strategi for e-helse

Nasjonal e-helsestrategi er hele helse- og omsorgssektorens strategi for digitalisering.

Strategien skal bidra til økt gjennomføringsevne på e-helseområdet i Norge. Den skal være førende for veivalg og prioriteringer, og bidra til å skape felles retning og forutsigbarhet for digitaliseringsarbeidet i helsetjenesten.

Målet er å utnytte mulighetene som ligger i digitalisering og skape en trygg og sammenhengende helse- og omsorgssektor for innbyggere og helsepersonell.

Dagens strategi ble etablert i 2017. Det har gått noen år siden den gang og mye har skjedd. Våren 2021 startet arbeidet med ny nasjonal e-helsestrategi. Direktoratet for e-helse har i tett samarbeid med helse- og omsorgssektoren utarbeidet en ny nasjonal e-helsestrategi som skal gjelde fra 2023.

Resultatene av arbeidet legges frem og diskuteres.
Moderator: Nard Schreurs, CEO i EHiN

v/ Mariann Hornnes, Direktør, Direktoratet for e-helse


v/Tarje Bjørgum, leder for helse og bærekraft, Abelia


v/Frode Strisland, SINTEF Digital


v/Kristin Brekke, seksjonsleder, Bergen kommune


v/Lilly Ann Elvestad, Generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)