Forskning om Helseplattformen

Hva har vi lært av prosessen for å etablere Helseplattformen?

Helt siden starten har Helseplattformen stilt seg til disposisjon for forskningsmiljø som ønsker å studere Helseplattformen som case. I 2017 arrangerte NTNU Helse og Helseplattformen en søkekonferanse som skulle presentere bredden i kompetansemiljøene og bidra til en “Portefølje av relevante og gjennomførbare forskningsprosjekter som vil sikre tilgang på oppdatert kunnskap og forskningsbaserte råd og dermed styrke planlegging og redusere risiko i Helseplattformen”. Til sammen har flere forskningsprosjekter samlet inn data og begynt å publisere resultat.

Mål med møtet: Formidle innsikter fra etableringen av Helseplattformen som kan hjelpe andre som planlegger eller står midt opp i tilsvarende store prosjektløp.

I samarbeid med Helse-Midt.


Hvorfor har Helseplattformen lagt til rette på forskning på Helseplattformen?
v/Arild Faxvaag og Liv Johanne Wekre, seniorrådgivere, Helseplattformen


Brukerdeltakelse i store digitaliseringsprosjekter: Hva kan vi lære av Helseplattformen?
v/Hamid Mehmood og Babak Farshchian, Forskningsprosjektet PlatVel


Representatitve participation in a large scale health IT project (digitalt)
v/Øivind Klungseth Zahlsen, Forskningsprosjektet KONPAS


Panel: Hva er det å lære av organisering og av resultatene så langt?
v/Liv Johanne Wekre, Helseplattformen og for forskningsprosjektene