Kan e-helse berge bærekraften i helse- og omsorgstjenesten?

Vi får flere eldre og syke, men ikke flere helsearbeidere. Helsepersonell må løpe stadig fortere, eller kan de jobbe smartere? Hvor mye kan pasientene gjøre selv, og hvilken behandlingsstandard kan de forvente? De økonomiske og sosiale ressursbegrensingene utfordrer allerede bærekraften i helsesektoren, og dette vil bare bli tydeligere i årene framover. På toppen av dette, må sektoren også bidra til det grønne skiftet, der vi skal øke verdiskapingen med mindre miljøpåvirkning og betydelig reduserte klimautslipp. Er det e-helse som er løsningen?

Velkommen til en paneldebatt!

I samarbeid med SINTEF.

Moderator: Frode Strisland, SINTEF Digital