Samhandling på tvers

Er det mulig å få realisert deling av journal på tvers av kommune- og sykehussystemer i 2022?

Her får du noen presentasjoner av samhandlingsprosjekter.

Moderator: Sturle Monstad, konsulent, Monstad & Silgjerd


Hvordan lykkes med datadeling på tvers av kommune og sykehus?

v/Marius Røstad, Chief Product Officer, Aidn

Hva må på plass å få til ett sømløst pasientforløp? Hvilke muligheter finnes i dag for samhandling på tvers av nivåer? Hvordan løser vi utfordringene sammen? Pasienten bør oppleve et enhetlig tjenestetilbud med dataflyt og samhandling. I dag er det flere utfordringer og regulatoriske hindringer som forsinker fremdriften. Hvordan får vi opp farten?


Synapseprosjektet ved Sunnaas sykehus
v/Meetali Kakad, CMO, Dignio og Anne Karine Dihle, innovasjonsrådgibver, Sunnaas

Synapseprosjektet er et innovasjonspartnerskap mellom Sunnaas Sykehus HF, Indre Østfold kommune og Dignio. Partnerne jobber sammen for å skape en bedre hverdag for slagpasienter, pårørende og helsepersonell. Prosjektet har spesielt fokus på overgangen mellom sykehus og kommunen og å gi brukere verktøy for å kunne «fortsette å bli bedre» i deres rehabiliteringsforløp. Funksjonalitet som lages vil også kunne støtte helhetlige forløp for andre sykdomsgrupper.


Innføring av Nimble Homewards ved Sykehuset Østfold

v/Trude Haugen, Konsulent ved Klinisk-IKT og systemforvalter for Nimble Homewards ved Sykehuset Østfold & Jan Terje Dragvoll, Rådgiver ved IKT avdelingen og Programleder for digital hjemmeoppfølging ved Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold har gjennomført det første Innovasjonspartnerskapet i spesialisthelsetjenesten som førte fram til utviklingen av Nimble Homewards for bruk på kreftavdelingen som verktøy for digital hjemme oppfølging. Vi ser på innføringen av løsningen, erfaringer så langt og veien videre.