Kontinuerlig pasientovervåkning i akuttmottak og sengepost

Denne sesjonen har fokus på samhandling og pasientforløp


AutoSkår: Behov for kontaktløs og kontinuerlig måling av vitale parametere

v/ Lisa S. Græslie, prosjektleder, Autoskår og Eirik Halset, sykepleier, St. Olavs hospital

Foredrag om hvordan teknologi og samarbeid med næringslivet kan løse sentrale utfordringer. Akutten ved St. Olavs hospital skal med innovativ anskaffelse nyttiggjøre ny teknologi i arbeidet med kontaktløs måling av vitale parametere for økt pasientsikkerhet.


Fremtidens pasientovervåkning

v/ Ole Kristian Forstrønen Thu, Anestesilege, ph.d, Chief medical officer, VitalThings AS

Hva er utfordringene med dagens pasientovervåkning? Hvilke vitale parametere bør vi følge kontinuerlig og hva er gevinsten? Her får du innsikt i hva oppdatert forskning viser og konkret hvordan VitalThings jobber for å skape fremtidens pasientovervåkning. Integrasjon, samhandling og brukerbehov har et særskilt fokus.


Behov for pasientmonitorering i Nye SUS

v/Cato Heimvik, IT-sjef, SUS