Rollen av forskning i innovasjon

Moderator: Ida Susanna Fattah, CEO i MedLytic


v/Espen Nakstad, direktør i Helsedirektoratet


v/Ole Johan Borge, Avdelingsdirektør, Norges forskingsråd


v/Stein Olav Skrøvseth, Senterleder, Nasjonalt senter for e-helseforskning