Hvordan få sikker videokommunikasjon i helsesektoren?

Hvordan får vi sikre, fleksible og kompatible videoløsninger i helsesektoren? Hvilke løsninger er faktisk godkjent til klinisk bruk? Hvem har ansvaret for å bruke riktig videoløsning? Hva må man huske på så man som leder ikke ender opp som stortingsdirektør Marianne Andreassen?  Vi får 3 spennende innledninger fra brukerne(Sunnaas), status på sikker video i dag (KPMG), og utvikling fremover (Sykehuspartner). Deretter har vi en samtale om videreutvikling og sikker bruk av video i helsetjenesten fremover. Da får vi med oss Norsk helsenett i tillegg.

Sesjonen starter med tre korte presentasjoner, etterfulgt av en lengre debatt.

Moderator: Fredrik Syversen, IKT-Norge


v/Nina Hoddø Bakås, Cyber & Privacy Consultant, KPMG


v/Sveinung Tornås, innovasjonssjef, Sunnaas sykehus


v/Kenneth Iversen, kundedirektør, Sykehuspartner