Psykisk helse og rus

Sykehuset i Vestfold HF har tilbudt eMestring til pasienter siden 2014. Høsten 2020 fikk de i oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF å innføre eMestring i hele regionen. Sykehuset i Vestfold HF har også utviklet et eMestringsprogram for alkohol.  Pasienter som vurderer å redusere inntaket, eller slutte å drikke alkohol, tilbys nå utprøving av et veiledet internettbehandling. Programmet testes som behandling i et prosjekt ved poliklinikk rus og avhengighetsbehandling ved sykehuset i Vestfold. I denne sesjonen gis det en presentasjon av eMestring alkohol og foreløpige resultater.

Moderator: Monika Knudsen Gullslett, professor, NSE og USN


Veiledet internettbehandling – behandling for problematisk alkoholbruk

v/ Elin Katrine Vestly, spesialrådgiver for Vestfold Hospital Trust & Arild Aasen, avdelingssjef sykehuset Vestfold

Sesjon om eMestring alkohol


Videobasert samtaleterapi for unge som har foreldre med rusproblemer

v/ Marianne V. Trondsen, Nasjonalt senter for e-helseforskning & Unn S. Manskow, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Nasjonalt senter for e-helseforskning gjennomfører en 3-årig følgeforskningstudie om Blå Kors Kompassets videobaserte samtaleterapitilbud til unge (14-35 år) som har foreldre med alkohol og/eller andre rusproblemer. Studien utforsker erfaringer sett fra både brukernes, terapeutenes og organisasjonens perspektiver.


Rusavhengighet og søvnvansker

v/ Remi Andersen, lege og medisinsk rådgiver, VitalThings

Rusavhengighet og søvnvansker går ofte hånd i hånd. Dårlig søvn forverrer symptomer som angst, depresjon og følelsesmessige svingninger og gir økt fare for tilbakefall etter behandling. Bli med når lege Remi Andersen forteller om sine erfaringer fra langtidsbehandling av avhengige hvor måling av søvnkvalitet står i fokus.