Deling av helsedata – Hvor står vi i Norge i dag?

Når skal vi skal dele helsedata er det mange utfordringer.

I denne sesjonen ser vi på noen av dem.

Moderator: Sarah Sjehed, leder, helsesektoren Microsoft Norge


v/Morten Goodwin, Professor UiA


v/Christer Mjåset, COO, Helseplattformen


v/Marit Larsen Haarr, Norsk Helsenett SF