5G og innovasjon

5G er i vinden og medbringer mange nye muligheter for helseinnovasjon. Økt hastigheten og bedre sikkerhet er bare begynnelsen. Dette kan gi et stort mulighetsrom for utviklingen av fremtidige eksisterende helseløsninger. I denne sesjonen skal vi høre om hvilke nye muligheter 5G gir, og om hvilke valg som må bli tatt for å legge gode strategier.

Moderator: Elisabeth Jakobsen, Kreftforeningen


Nye partnerskaps- og samarbeidsformer for verdiskaping med 5G og IoT

v/Frank Elter, Chief Scientist and Vice President, Telenor Research

Neste generasjons kommunikasjonsløsninger drives frem av 5G, IoT og et høyt sikkerhetsfokus. Dette vil gi oss helt nye muligheter til å knytte den fysiske og digitale verden sammen. For å kunne skape verdi og utnytte disse nye mulighetene på beste måte, fordres nye partnerskap og samarbeidsformer mellom aktører i nye økosystemer. Frank Elter vil vise eksempler på hvilke muligheter teknologien gir oss, og hva som kreves av nye samarbeidsformer mellom aktører for å få til samfunnsnyttig verdiskaping.


Wifi, privat 5G eller offentlig 5G – Hvilke valg står jeg overfor når ulike enheter skal kobles til nettet på en sikker måte?

v/Bjørn Andreas Wentzel, Business Architect, Cisco

Å koble medisinskteknisk utstyr og andre enheter på nettet er nødvendig for support, overvåkning og for å utnytte og berike data til analyser og tjenesteutvikling. Dette øker samtidig den digitale angrepsflaten og sårbarheten. Hvordan kan jeg bedre utnytte og gjenbruke eksisterende infrastruktur, og hvordan lager jeg som leder en god strategi for veien videre for min virksomhet? Vil det være akseptabelt å sende sensitive data ut av virksomheten og Norsk helsenett? Vil det være viktig for min organisasjon kunne ha den samme gjennomgående sikkerhetspolicyen og ikke være avhengig av tredjepart for å ivareta integritet, tilgjengelighet og tilgang til sensitive og virksomhetskritiske data?


Mobil pasientnær diagnostikk og behandling gjennom å benytte 5G

v/Marius Christensen, CEO i Helseapps

Lagring og bruk av strukturerte helsedata på våre egne telefoner gir oss helt nye muligheter for å få bedre helsehjelp. For å prosessere data og hjelpe både innbygger og helsepersonell å ta riktige beslutninger trenger vi å håndtere store mengder data. Samtidig ser vi store utfordringer i helsevesenet, der 1 av 3 i framtiden må utdanne seg til helsepersonell for å møte de behovene som kommer. Kan vi som innbyggere selv være med å løse utfordringen gjennom privat eierskap til helseopplysninger og 5G?