Unike muligheter og konkurransefortrinn for Norge – hvis vi vil

Vi får presentasjoner fra Finland, Århus universitet i Danmark og FHI.
I samarbeid med Legemiddelindustrien.

Moderator: Per Morten Sandset, Viserektor, UIO


How has Finland managed to attract so much activity within the health data field?
v/Päivi Sillanaukee, ambassador for Health & Wellbeing of Finland, Ministry for Foreign Affairs


The pharma perpective on the Finnish ecosystem
v/Tero Ylisaukko-oja, CEO and founder, MedENGINE


The Norwegian e-health transformation during the Covid 19 epidemic. Lessons learned – promises for a new area for secondary data use
v/Camilla Stoltenberg, direktør, Folkehelseinstituttet


Dialog om verdiskaping fra helsedata i Norge
Hvordan kan helsedata i Norge skape mer verdier i form av bedre helse, mer forskning, større innsikt o gmer innovasjon og næringsvekst?
Fra ambisjon til realisering – hva må vi gjøre for å ta ut potensialet for verdiskaping?

Moderator: Per Morten Sandset, leder av HPO21-rådet

Øvrige deltakere: Camilla Stoltenberg, direktør, FHI, Christian Hveem, professor, HUNT/NTNU, Håvard Kolle Riis, avd.dir., direktoratet for e-helse, Hedvig M E Nordeng, professor, UiO, Andreas Heddini, vice president medical and regulatory affairs Nordics, AstraZeneca