Helseberedskap – er det mulig uten tilgang til data?

Hvordan lære av Covid-19 og sikre at man har beredskap til å tilgjengeliggjøre data til overvåking og i fremtidige pandemier?

FHI har ambisjoner om å være pådriver for å utvikle gode kunnskapssystemer for helsetjenesten. Hvordan jobber FHI nå for å bruke erfaringene fra pandemien i arbeidet med å utvikle fremtidsrettede løsninger for overvåkning og beredskap? I denne sesjonen diskuterer FHI med premissgivere og brukere hva som kreves for at vi skal kunne levere relevant og oppdatert innsikt både i pandemier og i normalsituasjon.

I samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Moderator: Bård Seiersnes, director BearingPoint Norge


v/Trine Orten Groven, Avdelingsdirektør Statistikk og beredskapsløsninger, Område for helsedata og digitalisering, Folkehelseinstituttet.


v/Bjørn Astad, Spesialrådgiver i Administrasjonsavdelingen, seksjon for internasjonalt samarbeid og beredskap


v/Miert Skjoldborg Lindboe, kommuneoverlege Oslo