Rollen til næringslivet

«Framtidens helse- og omsorgstjeneste utvikles i et samspill mellom pasientene, de som arbeider i tjenestene, sterke forskningsmiljøer og næringslivet.»
Dette skrev den forrige regjeringen i Helsenæringsmeldingen; et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Næringsdepartementet.

Også Direktoratet for e-helse fremmet i rapporten «Samarbeid med næringslivet på e-helseområdet. Anbefaling om bruk av forskning, innovasjon og næringsutvikling for å styrke gjennomføringskraften» visjonen om bedre interaksjon med næringsaktørene.

I denne samtalen ønsker vi å avklare tydelige forventninger fra myndighetene om hva rollen til næringslivet er, og tydelige svar fra næringslivet om hvordan de kan bidra til god innføring av digitale tjenester i helse.

(Denne debatten handler IKKE om private eller offentlige helsetjenester – det er en annen debatt, som ikke tas på EHiN)

Moderator: Lena Nymo Helli, CEO, Norway Health Tech

Debattanter:
– Birgitte Engebretsen (Telenor)
– Øystein Eriksen Søreide (Abelia)
– Mariann Hornnes (Direktoratet for e-helse)
– Liv Dingsør (Digital Norway)
– Christine Wergeland Sørbye (Oslo Science City)
– Kenneth Iversen (Sykehuspartner)