Felles journalløft – teknologi for bærekraftige helsetjenester

Informasjonsdeling som grunnlag for samhandling og utvikling av bedre pasientjournaler er et av de høyest prioriterte tiltakene for fremtidig bærekraft i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Men foreløpig er det bare ett sted stortingsmeldinga om En innbygger – en journal – kan realiseres, og det er i helseregion Midt-Norge.

Støre-regjeringen ønsker ikke å prioritere midler til det videre arbeidet med felles journalløft for kommunene utenfor Midt-Norge. Det kom frem i regjeringens forslag til statsbudsjett som ble lagt frem i oktober. Innebærer regjeringens forslag en avvikling av arbeidet, eller er arbeidet så viktig at kommunene ikke kan gi det opp?

Oppspill:

  • Håkon Grimstad, daglig leder, Felles Kommunal Journal interim om forslaget som snart skal leveres

Debatt

Deltakere:

  • Ellen Rønning-Arnesen, statssekretær (HOD)
  • Kristin Weidemann Wieland (KS)
  • Per Kristian Vareide (Stavanger kommune)
  • Bente Christensen (NSF)
  • Fredrik Syversen (IKT-Norge)

Moderator: Nard Screurs, CEO i EHiN