Det nye gullet – eller det nye tullet?

Kan vi bygge en kompetitiv helsenæring i Norden?

Det er ingen tvil om at alt som ligger rundt “helse” vil være en drivende økonomisk kraft. Innovasjon, forskning, arbeidsplasser, eksport – mye kan skapes rundt helse.

Også i Norge er forventningene høyre. I Helsenæringsmeldingen skrives det at “Helsenæringen er den mest forskningsintensive næringen og sektoren i Norge. Den nye helsenæringsmeldingen beskriver tydelig at forskning, innovasjon og teknologiutvikling henger sammen og at dette er en forutsetning for å utvikle en sterk helsenæring.”

I Hurdalsplattformen ønsker også denne regjeringen et “krafttak for industrien”, der regjeringen vil ”stille langsiktig kapital til rådighet der dette kan spille en avgjørende rolle for å få til nye industrielle satsinger i Norge, eksempelvis innen helseindustrien”.

Også Robert Steen, Helsebyråd i Oslo, ser på e-helse som Norges neste industrieventyr.

Men fra næringsaktørene hører man ofte at samarbeidet mellom offentlig og privat sektor halter, det er for lite penger til å investere i innovasjon, og pengene som finnes legges på feil sted.

I denne samtalen diskuteres det hva som må til for å få Norge og Norden som drivere innen global helseinnovasjon.

Moderator: Fredrik Syversen, IKT-Norge